JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

libaneredna2banerli1JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 1
JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2banersr1JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijaJU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3
debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2debaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2

Čuvari tradicije

Pored porodice i škola ima ulogu da prenosi tradiciju sa generacije na generaciju.
To je i cilj sekcije Čuvari tradicije V-razreda!
Sekcija radi od septembra 1993.godine.Vrijeme puno bola,patnje,tuge ali i želje za optimizmom,uspjehom i kreativnim radom.Sa svojom nastavnicom vrijedno su radili i imali
zanimljive izložbe praktičnih radova.Pletenje,heklanje,keranje,tkanje bosanskih ćilima,krojenje i šivenje igračaka,kuhinjskih kecelja pa sve do izrade nakita,kutije za nakit –slika,ikebana i još mnogo toga...Predstavnicima Donatorskih organizacija iz Francuske i Švicarske poklonjeni su učenički radovi uz znak pažnje i zahvalnosti za pomoć našoj školi.
Uspješno sarađujemo sa ostalim sekcijama a naročito sa tehničkom sekcijom.Radimo tokom cijele školske godine u masovnom odzivu đaka i svesrdne pomoći njihovih roditelja.
Svi moramo cijeniti i ne zaboravljati svoje,poštovati ono što pripada drugima,a zajedno sačuvati sva dobra kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Za kontinuiran i kreativan rad sekcije zadužena je prof. Kulture življena  Nermana Kurteš-Jelašković.

 

Sekcija - Čuvari tradicije

0

2015-11-20

2016-03-12