JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

libaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - priprema za prijemniDodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 2banersr2srbanerskijanje
debaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - folklor sekcijaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1

Ekološka sekcija

Cilj sekcije je:
Edukacija učenika o važnosti očuvanja životne sredine, primjena naučenog kroz daljnji tok školovanja, podizanje nivoa kulture življenja u užoj i široj društvenoj sredini, razvijanje osjećaja za zdravo okruženje i estetska osjećanja.

Zadaci sekcije su:
Razvijanjem radnih te  higijenske navika, uz edukativni program, cilj je uticati na poboljšanje nivoa kulture u užoj i široj društvenoj zajednici. Razvijanje i podsticanje kreativnosti, razvijanje odnosa poštovanja prema sopstvenom i tuđem radu, razvijanje svijesti kod učenika da je njihovo mjesto u očuvanju prirode veoma bitno.

Ekološka sekcija obavlja svoje aktivnosti kroz sledeće oblike rada:
U svojim radionicama ekološka sekcija:
•obilježava  ekološke datume i izrađuje eko panoe koje izlaže u prostorijama škole
• izrada tematskih radova (godišnja doba )
•  uređivanje i postavljanje izložbi
• projekti
• ekološki izleti i posjete muzeju
• rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog i zoološkog materijala
• stalno održavanje i uređenje kabineta biologije
• rad u školskom dvorištu
• učešće u pošumljavanju ogoljelih površina
• referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima
•njega biljaka u školskim prostorijama

Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada, koji se pravi na početku školske godine, a realizira kroz 70 školskih sati.


 

Voditelj ekološke sekcije Osnovne škole Skender Kulenović je Indira Dokara.

0

2014-02-24

2015-11-12