JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

JU Osnovna škola Skender Kulenović - priprema za prijemniJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5libaneredna2
JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijasrbanerdannez2JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3
JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 4JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2

Likovna sekcija

Urođeni smisao (talenat) za oblikovanjem, djeca naslijede po rođenju, ali talenat po sebi ne znači ništa, vremenom se urođeni smisao izgubi, zakržlja i ako se djetetu blagovremeno omogući da svoje vrline dograđuje, vremenom ono postaje vrsni umjetnik ili stručnjak u određenoj oblasti. Dakle, talenat treba školovati...

Likovna sekcija naše škole je ustvari lijepa igra sa djecom gdje dječija mašta postaje živa. Oduševljenje je, a ponekad i nevjerica, kako ovi mali Remmbranti uspijevaju da u raznim tehnikama, svoj dječiji svijet prenesu u likovni oblik.
Sekcija radi od septembra 1993. godine. U to vrijeme, vrijeme kada je čovjeku nedostajalo riječi, kada je vladala tuga, očaj i bol, tadašnji članovi sekcije su radili, stvarali i govorili na svoj način. Njihove riječi su bile likovni radovi (to dokazuju mnoge izložbe u i izvan granica naše zemlje - Njemačka, Španija, Švicarska, Slovenija) i širok krug aktivnosti.
Zajedno sa svojim nastavnikom izradili su i zaštitni znak škole. Uspješno sarađuju sa članovima ostalih sekcija, a naročito sa Novinarskom sekcijom gdje u „TREM“-u prezentiraju svoja umjetnička djela. Broj članova je svake školske godine promjenljiv. Radi se jednom sedmično, po 2 sata. Polaznici sekcije imaju širok krug izbora tehnike: ugljen, tempere, akvarel, suhi postel, glina, plastelin, ulje na platnu...
Djeca se upoznaju i sa drugim vidovima likovne umjetnosti kao što su: kiparstvo, slikarstvo, grafika, dizajn i fotografija... Učenici redovno učestvuju na likovnim konkursima koji se realizuju na nivou osnovnih škola, ali i širom Bosne i Hercegovine te i izvan granica naše zemlje i postižu zapažene rezultate. Redovno posjećuju izložbe i sl. manifestacije...

Za rad i stvaralaštvo sekcije zadužen je nastavnik Likovne kulture, Smajil Ćar.
Tek kasnije, kad oni najuporniji svoj svijet mašte izraze slikarskim jezikom, znaćemo ko je od njih istinski umjetnik.

Voditelj likovne sekcije Osnovne škole Skender Kulenović je Smajil Ćar.

0

2014-02-24

2015-06-28