JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5libaneredna2Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijabanersr1banersr2JU Osnovna škola Skender Kulenović - nagrada Matice Hrvatske
JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2

Muzička sekcija

Muzička sekcija naše škole osnovana je sada već davne 1993. Godine prema interesovanju učenika. Na ovim časovima se podstiče kreativnost u svim muzičkim aktivnostima. Sadržaj muzičke sekcije zasniva se na proučavanju specifičnih muzičkih epoha (od muzike u prahistoriji do muzike današnjice) uz osvrte na zanimljivosti iz života kompozitora. Također, sekcija ima za cilj podršku promocije i afirmacije nadarenih učenika. Ova sekcija se također bavi i problemima koji se javljaju nepoznavanjem muzičke kulture. Osim edukativnih aktivnosti, učenicima je omogućeno da se druže čime se razvija osjećaj pripadnosti i zajedništva, afirmišu se, a poneki pronalaze i životna opredjeljenja i usmjerenja. Muzička sekcija ne stvara talente već nastoji organizovati ambijent u kojem se talenti mogu realizovati kroz ispoljavanje i nadogradnju afiniteta za muzičku kreativnost te usmjeravanje ka sticanju znanja i umjeća. Sekciju karakteriše i činjenica da budući da se radi o umjetnosti, učenici imaju pravo da biraju kompozicije koje će biti obrađivane i tako sami učestvuju u koordiniranju sekcije i orkestra što omogućava da se bave upravo onom muzikom koju vole. Članovi sekcije redovno učestvuju na muzičkim manifestacijama koji se realizuju na nivou Kantona i postižu zapažene rezultate. Sekciji mogu pristupiti svi učenici koji vole muziku, ples, umjetnost...Za rad i muzičke čarolije ove sekcije zadućena je nastavnica Irena Balint.

Voditelj muzičke sekcije Osnovne škole Skender Kulenović je Irena Balint.

0

2014-02-24

2015-06-28