JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

banerli1JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 1Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
banersr1JU Osnovna škola Skender Kulenović - posjeta biblioteci 2012srbanerdannez2JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcija
JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - folklor sekcija

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje Osnovne škole Skender Kulenović

 

Naši zaposleni su ono što čini školu primjetljivim i toplim okruženjem punim podrške i ljubavi. Svakodnevno pružaju podršku učenicima i roditeljima. Za svaki problem, sumnju, neodoumicu, ideju i želju, učenici i roditelji obraćaju se njima, a upravo oni nalaze najbolja rješenja za brojna pitanja i dnevne izazove. Podrška je važan element sretnog odrastanja i nezaobilazni dio ukupne djelatnosti naše škole.

Predani su svome pozivu, stručni, kreativni i imaju izraženu inicijativu da pruže svojim učenicima najbolje od sebe, kao nastavnici i kao ljudi.

To su profesionalci koji svoja znanja i vještine usavršavaju učešćem u programima kontinuirane edukacije na stručnim skupovima te praćenjem savremene stručne literature. U svome pedagoškom radu, naši nastavnici i saradnici, su posvećeni svakom učeniku ponaosob, njegujući otvoren i korektan odnos podrške sa svakim djetetom. Obučeni su da uoče sklonosti i prepoznaju talenat svojih učenika. Kad učenici naiđu na poteškoće i probleme u razumijevanju, nastavnici su tu da im pomognu. Njihova pravovremena reakcija, koja je prilagođena znanju, karakteru i socijalnim vještinama djeteta od presudnog je značaja za uspješno savladavanje gradiva i postizanje rezultata.

Svaki dan daju sebe želeći da učenicima pruže najbolje što znaju, kako bi za svako sutra bili još, makar za nijansu, bolji. Iskreno i srčano, oni žele da upravo ovdje, u centru Dobrinje, ponude najkvalitetnije osnovno obrazovanje.

Nisu spremni da prihvate kompromise na račun kvaliteta. Stručnost i kreativnost su imperativi svih 74 zaposlena koji su tu zbog 850 učenika, njihovih roditelja/staratelja, te svih onih koji sarađuju sa školom…Razredna nastava:

Letić Halid, Pašić Mediha, Brajković Anka, Šljivić Vesna,Terović Enisa, Šabanović Zineta, Kulenović Ismeta, Mujezinović Sanela, Salić-Čano Admira, Gaćeša Svjetlana, Hrković Aida, Fazlić Maja, Borovac-Bekaj Arnela, Galić-Radeljaš Žaneta, Delić Sanela, Šahić Đelila, Feriz Alma, Vujić Belma,Tica Alena, Dedić Staša, Hodžić Senada


Predmetna nastava:

Bosanski,hrvatski, srpski jezik i književnost:
Čolić Siniša, Imamović Amna, Smajić Azra; Križevac Zlata
Engleski jezik: Begić Elvedina, Bejtović Nermina, Adrović Alma, Petrović Branka
Njemački jezik: Maslek-Ramić Svjetlana, Mujkić Admir
Francuski jezik: Tufegdžić Adela
Matematika: Tucaković Senadin, Ćuprija Alma, Dazdarević Sead, Šehić Adnan
Fizika: Dreca Elvir
Biologija: Dokara Indira, Velić Hajrija
Hemija: Kurteš-Jelašković Nermana
Kultura življenja: Kurteš-Jelašković Nermana
Historija: Potur Suad
Geografija: Zubić Amra, Bećirević Lejla
Društvo, kultura, religija: Bećirević Lejla
Građansko obrazovanje: Bećirević Lejla
Likovna kultura: Ćar Smajil
Muzička kultura: Balint Irena
Tehnički odgoj: Maslić Abdulah, Kadrić Hajra, Džindo Mirela
Informatika: Šehić Adnan, Maslić Abdulah
Tjelesni i zdravstveni odgoj: Avdić Vehbija, Begović Edin
Vjeronauka: Alilović Salem, Bećirspahić Mubera
Zdravi životni stilovi:
Begović Edin, Bećirević Lejla, Dokara Indira

                                           H.M.

Nastavno osoblje Osnovne škole Skender Kulenović.

0

2014-02-23

2017-03-30