JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 1Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015banerli1
JU Osnovna škola Skender Kulenović - posjeta biblioteci 2012srbanerskijanjeJU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijaJU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3
JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - folklor sekcija

Radno vrijeme

Rad sa korisnicima: 10:00 – 13:00 sati (od ponedjeljka do petka)

Ako je biblioteka zaključana u radno vrijeme, to može značiti sljedeće:

  • bibliotekarka je odsutna zbog stručnog usavršavanja;
  • bibliotekarka je u nastavi (časovi, radionice, projekti);
  • bibliotekarka obavlja administrativne poslove unutar škole (sastanci s direktorom, sekretarom, pedagogom-psihologom, nastavnim i stručnim osobljem, kopiranje materijala i sve drugo što podrazumijeva bibliotečko poslovanje);
  • bibliotekarka je odsutna jer priprema i realizuje radioemisije u Radio “Trem-u“;
  • bibliotekarka je odsutna zbog zdravstvenih razloga;

Molim korisnike da čitaju obavijesti na ulaznim vratima!

Radno vrijeme biblioteke Osnovne škole Skender Kulenović.

0

2014-04-05

2015-06-28