JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015libanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5
JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - posjeta biblioteci 2012JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 2banersr2
debanerednadebaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 4JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 1

SINDIKALNA PODRUŽNICA

„ZEMLJA KOJA ZABORAVLJA SVOJE UMJETNIKE NEĆE POSTOJATI.“
SKENDER KULENOVIĆ

 

Sindikalna podružnica/odbor


Osnovni oblik organizovanja Sindikata jeste Sindikalna podružnica u djelatnosti osnovnog obrazovanja, predškolskog odgoja kao i drugim institucijama koje su u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja.

„Svi mi živimo pod istim nebom, ali nemamo isti horizont.“ n.p.

„Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće raspadaju.“ n.p.

„Pravda ne traži nikakve nagrade.“ Ciceron

„Kad ima volje, ima i načina.“ n.p.

"Puno malih ljudi na puno malih mjesta,
a koji naprave puno malih koraka, mogu promijeniti svijet."  n.p.

„Za druge treba živjeti, ako hoćeš da živiš za sebe.“  Seneka
 

Član 1.

Sindikalna podružnica OŠ „Skender Kulenović“ (u daljem tekstu: Sindikalna podružnica) organizuje se i djeluje u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat) i ovim pravilima.
Sindikalnu podružnicu čine zaposlenici OŠ „Skender Kulenović“ koji su dali pismenu izjavu da žele biti članovi Sindikata.

Član 2.

U sindikalnoj podružnici izražavaju se i ostvaruju pojedinačni i posebni interesi njihovih članova.

Član 3.

Članstvo u Sindikalnoj podružnici je dobrovoljno.
Zaposlenici se učlanjuju u Sindikalnu podružnicu na osnovu svojih interesa i u cilju njihovog ostvarivanja, prihvatajući Program i Statut Sindikata i ovih pravila, bez obzira na svoja politička opredjeljenja, nacionalnu, socijalnu i vjersku pripadnost i pol.
Organi Sindikalne podružnice:
* Skupština Sindikalne podružnice (u daljem tekstu Skupština Podružnice),
* Sindikalni odbor Podružnice (u daljem tekstu Sindikalni odbor),
* Nadzorni  odbor Podružnice (u daljem tekstu Nadzorni odbor Podružnice).
Skupština je najviši organ Sindikalne podružnice, a čine je svi njeni članovi.

Član 14.

Sindikalni odbor podružnice čine članovi koje bira sindikalna podružnica, odnosno skupština i povjerenik koji je po funkciji član sindikalnog odbora.
Sindikalni odbor je za svoj rad odgovoran članstvu i sindikalnoj podružnici.
Sindikalni odbor broji 7 članova.
Nadzorni odbor Podružnice čine članovi koje bira Skupština Podružnice.
Nadzorni odbor Podružnice ima 2 člana u svim sindikalnim podružnicama.


Sindikalni povjerenik u našoj školi je  Salem Alilović.
Članovi Sindikalnog odbora su: Smajil Ćar, Elvir Dreca, Anka Brajković, Arnela Borovac-Bekaj, Tija Ovčina i Zlatko Aleksić.
Članovi Nadzornog odbora su: Hidajeta Mujić (predsjednik) i Adnan Šehić (član).

H.M.
 


 

 

Sindikat

0

2014-10-15

2015-06-28