JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

banerli1JU Osnovna škola Skender Kulenović - priprema za prijemnilibanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5
JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2banersr2JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 3JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3
debaneredna2debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2

Uprava škole

Lista upravnog osoblja Osnovne škole "Skender Kulenović":

Direktor:   Esat Erović
Sekretar:   Amina Husejinbašić
Bibliotekar:   Hidajeta Mujić
Pedagog – psiholog:   Mirsada Liskovica - Muftić
     

 

Upravno osoblje Osnovne škole Skender Kulenović.

0

2014-02-23

2017-03-30