JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

libanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
srbanerdannez2banersr2JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 4

Konkursi - rang liste

Ponedjeljak, 27.06.2022.

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik BHS jezika i književnosti

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik matematike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik informatike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik historije/povijesti

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik muzičke/glazbene kulture

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik osnove tehnike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Edukator-rehabilitator/defektolog u sastavu Mobilnog tima - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Logoped u sastavu Mobilnog stručnog tima

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Psiholog u sastavu Mobilnog stručnog tima - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Psiholog - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika - I a). 1. - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika - I b). 2). - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto:  Nastavnik engleskog jezika - I c). 1). - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik razredne nastave - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik islamske vjeronauke - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Noćni čuvar - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Socijalni radnik - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica - I a). 3). - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica - I a). 4). - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica - I b). 9). - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Pedagog I a). 2. - revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Asistent u odjeljenju - II. 6). - revidirana

 

Konkursi - konačne rang liste
0