JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015banerli1JU Osnovna škola Skender Kulenović - priprema za prijemniJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 1
JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2srbanerskijanje
debanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1debaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2

Obavijest za roditelje i učenike

Petak, 20.11.2020.

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade donijelo odluku da se u periodu od 23.11.2020. do 04.12.2020.godine nastava odvija po istom modelu kao i u prethodnom periodu.
Za učenike od V-IX (petog do devetog ) razreda nastava se u cjelosti  realizira online, a za razrednu nastavu, tj. za učenike od I-IV (prvog do četvrtog) razreda nastava se realizira po  tzv. kombinovanom modelu, naizmjeničnom praćenju nastave u školi i online po ranije formiranim grupama.
                                                                                                                                         

20.11.2020.god.                                                                            D i r e k t o r
                                                                                                      Esat  Erović

OBAVIJEST O REALIZACIJI NASTAVE ZA PERIOD 23.11.2020.-04.12.2020.
0