JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 5libaneredna2libaneredna
banersr1JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijaDodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015JU Osnovna škola Skender Kulenović - posjeta biblioteci 2012
debaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - folklor sekcijaJU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2

OBAVJEŠTENJE ZA REALIZACIJU ONLINE SEDMICA U PRVOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2021/2022.GODINE

Utorak, 26.10.2021.

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjem programu rada, za realizaciju predmetne nastave (VI – IX), planirane su četiri sedmice za izvođenje nastave u online okruženju, po dvije u svakom polugodištu,
a u skladu s utvrđenim rasporedom časova i satnicom za redovnu sedmicu.


PRVA SEDMICA  
Nastava u online okruženju će se realizirati od 01.11. do 05.11.2021. godine.


DRUGA SEDMICA
Nastava u online okruženju će se realizirati od 29.11. do 03.12.2021. godine.

 

Svi časovi će se realizirati po redovnom rasporedu časova i satnici.

 

OBAVJEŠTENJE - ONLINE SEDMICE U PRVOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2021/2022.GODINE
0