JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015libanerednaJU Osnovna škola Skender Kulenović - priprema za prijemni
JU Osnovna škola Skender Kulenović - muzička sekcijasrbanerdannez2JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - srednji baner 3
JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 1JU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 2debaneredna

OBAVJEŠTENJE ZA REALIZACIJU ONLINE SEDMICA U PRVOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2021/2022.GODINE

Utorak, 26.10.2021.

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Godišnjem programu rada, za realizaciju predmetne nastave (VI – IX), planirane su četiri sedmice za izvođenje nastave u online okruženju, po dvije u svakom polugodištu,
a u skladu s utvrđenim rasporedom časova i satnicom za redovnu sedmicu.


PRVA SEDMICA  
Nastava u online okruženju će se realizirati od 01.11. do 05.11.2021. godine.


DRUGA SEDMICA
Nastava u online okruženju će se realizirati od 29.11. do 03.12.2021. godine.

 

Svi časovi će se realizirati po redovnom rasporedu časova i satnici.

 

OBAVJEŠTENJE - ONLINE SEDMICE U PRVOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2021/2022.GODINE
0