JU Osnovna škola “Skender Kulenović”
Dobrinja - Sarajevo

libaneredna2banerli1Dodjela diploma i nagrada za općinska takmičenja 2015
JU Osnovna škola Skender Kulenović - posjeta biblioteci 2012banersr2JU Osnovna škola Skender Kulenović - inkluzija 2banersr1
JU Osnovna škola Skender Kulenović - desni baner 2debaneredna2JU Osnovna škola Skender Kulenović - folklor sekcijaJU Osnovna škola Skender Kulenović - nastavne aktivnosti 4

Plan pismenih provjera znanja za školsku 2021/2022. godinu

Petak, 17.09.2021.

Plan pismenih provjera znanja za  školsku 2021/2022. godinu možete pogledati ako kliknete na link ispod.

 

I polugodište:

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA - niži razredi

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA - stariji razredi

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA - NOVEMBAR 2021.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA - NOVEMBAR 2021.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA - 2. DECEMBAR 2021.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA - 6. DECEMBAR 2021.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA - 9. DECEMBAR 2021.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA VI I VIII RAZRED - NOVEMBAR - DODATAK

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA VII I IX RAZRED - NOVEMBAR - DODATAK

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA VI I VIII RAZRED - DECEMBAR - DODATAK 

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA VII I IX RAZRED - DECEMBAR - DODATAK 

 

II polugodište:

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA - niži razredi

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA - stariji razredi

ODLUKA O USVAJANJU KALENDARA PISANIH PROVJERA ZNANJA

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA  ZNANJA - FEBRUAR 2021.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - NIŽI RAZREDI - DODATAK 16.02.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 16.02.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 25.02.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 25.02.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 04.03.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - NIŽI RAZREDI - DODATAK 04.03.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 04.03.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 14.03.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 14.03.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 15.03.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 15.03.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 13.04.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 13.04.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 13.05.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 13.05.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 17.05.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 17.05.2022.

ODLUKA O IZMJENI TERMINA PISMENIH PROVJERA ZNANJA - 26.05.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - NIŽI RAZREDI - DODATAK 26.05.2022.

PLAN PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA II POLUGODIŠTE - STARIJI RAZREDI - DODATAK 26.05.2022.

Plan pismenih provjera znanja za školsku 2021/2022. godinu
0