KONTAKTI

DIREKTOR
Elvedina Begić, prof.
033 451 600
direktor@os-sk.edu.ba

POMOĆNIK DIREKTORA
Esat Erović, prof.
033 450 547
pomocnik.direktora@os-sk.edu.ba

SEKRETAR
Amina Husejinbašić, dipl. pravnik
033 464 288
sekretarsk@os-sk.edu.ba

PEDAGOG
Mina Krkić – Pašić, dipl. pedagog – psiholog
033 586 650
pedagog@os-sk.edu.ba

PSIHOLOG
Aida Kuljanović – Mešić, dipl. psiholog
033 586 650
psiholog@os-sk.edu.ba

SOCIJALNI RADNIK
Belma Jahić, dipl. socijalni radnik
033 586 650
socijalni.radnik@os-sk.edu.ba

BIBLIOTEKAR
Hidajeta Mujić, prof.
bibliotekar@os-sk.edu.ba

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 
Telefon: +387(0)33 562-128
e-mail: mo@mo.ks.gov.ba

LOKACIJA