Nastava u našoj školi organizovana je u dvije smjene. Prva smjena počinje u 8:00 sati a druga u 13:30.

Nastavni kalendar