Školska biblioteka nalazi se na spratu Škole, prekoputa kabineta za informatiku. To je mala, ali  svijetla prostorija od 30m2 s fondom knjiga namijenjenih uzrastu od 5 do 15 godina (većinu fonda čini obavezna školska lektira) te fondom stručne literature namijenjene za realizaciju nastavnog procesa i stručno usavršavanje nastavnog osoblja. Korisnici biblioteke su učenici, ali i nastavnici.  Biblioteka je mjesto u kojem su sakupljena različita znanja – vi samo morate potražiti ono što vas zanima!

Bibliotečku djelatnost obavlja Hidajeta Mujić, dipl. bibliotekar i nastavnik BHS jezika i književnosti.

Zašto je čitanje knjiga tako važno?
Djeca koja puno čitaju:

  • dobivaju poticaje za govorno i pismeno izražavanje;
  • izgrađuju sistem vrijednosti za prepoznavanje kvalitetne literature;
  • usvajaju etičke vrijednosti;
  • stiču nova znanja i proširuju spoznaje;
  • razvijaju sposobnost koncentracije, pažnje, pamćenja, mišljenja, logičkog zaključivanja;
  • razvijaju kritičko mišljenje;
  • razvijaju maštu;
  • bogate rječnik, razvijaju senzibilitet za ljepotu jezika, upoznaju forme pismenog izražavanja;
  • bogate svoj emocionalni svijet;
  • zanimljivo i korisno provode svoje slobodno vrijeme;

Razika između čitanja i gledanja TV-a
Kreativna angažiranost je razlika između čitanja knjige i gledanja TV-a. Kada gledamo televiziju mi smo pasivne spužve – ništa ne radimo.
Kada čitamo , moramo postati sustvaratelji, zamišljati okruženje u kojem se priča događa, vidjeti izraze lica, primjetiti promjene u glasu. Autor i čitatelj međusobno se “znaju”, sastaju se na mostu riječi.

 

Biblioteka je mjesto u kojem su sakupljena različita znanja – vi samo morate potražiti ono što vas zanima!