Školska biblioteka/čitaonica nalazi se na spratu Škole, prekoputa kabineta za BHS jezik i književnost. To je velika i svijetla prostorija od 84m2 sa fondom knjiga namijenjenih uzrastu od 5 do 15 godina (većinu fonda čini obavezna školska lektira) te fondom stručne literature namijenjene za realizaciju nastavnog procesa i stručno usavršavanje nastavnog osoblja. U sklopu biblioteke je i čitaonica sa 20 mjesta. Korisnici biblioteke/čitaonice su i učenici, ali i nastavnici. Biblioteka /čitaonica je mjesto gdje se realizuju mnoge i različite aktivnosti.

Bibliotečku djelatnost obavlja Hidajeta Mujić, dipl. bibliotekar i nastavnik BHS jezika i književnosti.

Zašto je čitanje knjiga tako važno?
Djeca koja puno čitaju:

  • dobivaju poticaje za govorno i pismeno izražavanje;
  • izgrađuju sistem vrijednosti za prepoznavanje kvalitetne literature;
  • usvajaju etičke vrijednosti;
  • stiču nova znanja i proširuju spoznaje;
  • razvijaju sposobnost koncentracije, pažnje, pamćenja, mišljenja, logičkog zaključivanja;
  • razvijaju kritičko mišljenje;
  • razvijaju maštu;
  • bogate rječnik, razvijaju senzibilitet za ljepotu jezika, upoznaju forme pismenog izražavanja;
  • bogate svoj emocionalni svijet;
  • zanimljivo i korisno provode svoje slobodno vrijeme;

Razika između čitanja i gledanja TV-a
Kreativna angažiranost je razlika između čitanja knjige i gledanja TV-a. Kada gledamo televiziju mi smo pasivne spužve – ništa ne radimo.
Kada čitamo , moramo postati sustvaratelji, zamišljati okruženje u kojem se priča događa, vidjeti izraze lica, primjetiti promjene u glasu. Autor i čitatelj međusobno se “znaju”, sastaju se na mostu riječi.

 

Biblioteka je mjesto u kojem su sakupljena različita znanja – vi samo morate potražiti ono što vas zanima!