UPOSLENICI

Naši zaposleni su ono što čini školu primjetljivim i toplim okruženjem punim podrške i ljubavi. Svakodnevno pružaju podršku učenicima i roditeljima. Za svaki problem, sumnju, neodoumicu, ideju i želju, učenici i roditelji obraćaju se njima, a upravo oni nalaze najbolja rješenja za brojna pitanja i dnevne izazove. Podrška je važan element sretnog odrastanja i nezaobilazni dio ukupne djelatnosti naše škole.

Predani su svome pozivu, stručni, kreativni i imaju izraženu inicijativu da pruže svojim učenicima najbolje od sebe, kao nastavnici i kao ljudi.

To su profesionalci koji svoja znanja i vještine usavršavaju učešćem u programima kontinuirane edukacije na stručnim skupovima te praćenjem savremene stručne literature. U svome pedagoškom radu, naši nastavnici i saradnici, su posvećeni svakom učeniku ponaosob, njegujući otvoren i korektan odnos podrške sa svakim djetetom. Obučeni su da uoče sklonosti i prepoznaju talenat svojih učenika. Kad učenici naiđu na poteškoće i probleme u razumijevanju, nastavnici su tu da im pomognu. Njihova pravovremena reakcija, koja je prilagođena znanju, karakteru i socijalnim vještinama djeteta od presudnog je značaja za uspješno savladavanje gradiva i postizanje rezultata.

Svaki dan daju sebe želeći da učenicima pruže najbolje što znaju, kako bi za svako sutra bili još, makar za nijansu, bolji. Iskreno i srčano, oni žele da upravo ovdje, u centru Dobrinje, ponude najkvalitetnije osnovno obrazovanje.

Nisu spremni da prihvate kompromise na račun kvaliteta. Stručnost i kreativnost su imperativi svih 91 zaposlena koji su tu zbog 1010 učenika, njihovih roditelja/staratelja, te svih onih koji sarađuju sa školom.

Uprava škole:

Direktor: Elvedina Begić
Pomoćnik direktora: Esat Erović
Sekretar: Amina Husejinbašić
Bibliotekar: Hidajeta Mujić

Pedagoška služba:

Pedagog: Mina Krkić – Pašić
Psiholog: Aida Kuljanović – Mešić
Socijalni radnik: Belma Jahić

Razredna nastava:

Šabanović Zineta, Mujezinović Sanela, Salić-Čano Admira, Feriz Alma, Alić-Baftiroski Zinada, Galić-Radeljaš Žaneta, Sarić Lejla, Abdičević Aida, Hrković Aida, Brajković Anka, Kvrgić Svjetlana, Fazlić Maja, Vukasović Staša, Borovac-Bekaj Arnela, Vujić Belma,Tica Alena, Šahić Đelila, Delić Sanela, Terović Enisa, Mešanović Amra, Andelija Lejla.

Predmetna nastava:

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: Čolić Siniša, Imamović Amna, Križevac Zlata, Rašljanin Edina
Engleski jezik: Bejtović Nermina, Šabanović – Bukvica Melisa, Filipović Nermina, Mehić Danijela
Njemački jezik: Maslek-Ramić Svjetlana, Mujkić Admir
Matematika: Tucaković Senadin, Ćuprija Alma, Dazdarević Sead, Pruščanin Mirnes
Fizika: Dreca Elvir
Biologija: Dokara Indira, Muslić Suada
Hemija: Kurteš-Jelašković Nermana
Kultura življenja: Kurteš-Jelašković Nermana
Historija: Potur Suad, Imamović Hana
Geografija: Bećirević Lejla, Spiljak Alma
Društvo, kultura, religija: Bešlić Belma
Građansko obrazovanje: Bešlić Belma
Tehnička kultura: Kadrić Hajra, Viteškić Haris, Kurtović Mirela
Likovna kultura: Ćar Smajil
Muzička kultura: Puketa Katarina
Informatika: Šehić Adnan, Maslić Abdulah, Pruščanin Mirnes
Tjelesni i zdravstveni odgoj: Avdić Vehbija, Begović Edin
Vjeronauka: Alilović Salem, Bećirspahić Mubera, Kadić Emina
Zdravi životni stilovi: Avdić Vehbija, Dokara Indira

Asistenti u nastavi:

Džuzdanović Seada, Lokvančić Amra, Bećirović Amina, Drinjak Elvina, Peljto Merisa, Alajbegović Alma, Bičo Edina, Džafo Vildana, Zenuni Arnela, Žunić Lamija

Tehničko osoblje:

Higijeničarke: Ovčina Tija, Hodžić Alma, Ćesko Samira, Musić Mujedina, Šalo Elvedina, Kadrić Samira, Hadžić Enisa, Fako Sabina, Osmanović Zuhra, Adžamija Emina
Domari: Dedović Denis, Elezović Ferid
Noćni čuvari: Adžamija Halil, Baždar Samir
Dnevni čuvar: Spahić Amira