Vizija

ŠKOLA PRIJATELJ DJECE – Stabilna i visoko profesionalna škola koja pruža kvalitetan odgoj i obrazovanje sretnog učenika, te škola kreativnog i poticajnog ambijenta i savremenih metoda gdje je svaki uposlenik poštovan i uvažavan i ima uvjete za kvalitetan rad, te gdje roditelji rado šalju svoje dijete i osjećaju da je ono u sigurnom okruženju.

Misija

HOĆU, MOGU, MIJENJAM, DA ŠKOLA BUDE DOBRO MJESTO ZA SVAKO DIJETE!

Omogućavamo učenicima da u ambijentu tolerancije i saradničkih odnosa steknu kompetencije potrebne za daljnje školovanje, te otvorenom komunikacijom stvaramo toplo, sigurno i poticajno okruženje za lični rast i razvoj učenika u kojem će se oni osjećati srećno, zadovoljno i voljeno. Potičemo i pripremamo učenike za cjeloživotno učenje i potičemo razvoj pozitivnih osobina kod učenika, te posebnu pažnju poklanjamo učenicima koji imaju poteškoće u učenju i učešću i nadarenim učenicima. Usko sarađujemo s roditeljima i lokalnom zajednicom te potičemo partnerske odnose.