Školske sekcije

Vannastavne aktivnosti obuhvataju različite aktivnosti učenika u školi i organizaciji škole izvan programa redovne nastave, gdje učenici mogu proširiti svoja interesovanja. Slobodnijom organizacijom, planskim izvođenjem i raznovrsnijim sadržajima vannastavnih aktivnosti zadovoljavaju se posebne sklonosti i interesovanja učenika, te su integralni dio odgojno-obrazovnog rada škole.

Zadaci i programski sadržaji vannastavnih aktivnosti utvrđuju se Godišnjim programom rada škole, a ostvaruju se putem sekcija i klubova.

Učešće učenika u ovim aktivnostima je na dobrovoljnoj osnovi.

O terminima izvođenja vannastavnih aktivnosti učenici se dogovaraju sa voditeljem sekcije ili kluba, pri čemu se vodi računa o opterećenosti učenika u toku jednog nastavnog dana ili sedmice.

Preporuka roditeljima:
Uključite svoju djecu u vannastavne aktivnosti kao i dodatnu nastavu iz predmeta koji se izvode u školi kako bi vaša djeca pronašla svoj put i razvijala se u pozitivnu društvenu ličnost.

U našoj školi postoje sljedeće sekcije:

 • Ritmička sekcija
 • Filmska sekcija
 • Likovna sekcija za učenike V-ih razreda
 • Ekološka sekcija
 • Sekcija prve pomoći
 • Muzička sekcija
 • Sportska sekcija
 • Tehnička sekcija
 • Informatička sekcija
 • Dramsko-recitatorska sekcija
 • Saobraćajna sekcija
 • Sekcija iz hemije – IX razred

Ritmička sekcija

Ritmička sekcija okuplja djecu koja vole muziku. Plešimo i igrajmo se zajedno! Budimo kreativni kroz pokret i melodiju! Voditelji sekcije Belma Mujić i Alma Feriz.

Likovna sekcija

Urođeni smisao (talenat) za oblikovanjem, djeca naslijede po rođenju, ali talenat po sebi ne znači ništa, vremenom se urođeni smisao izgubi, zakržlja i ako se djetetu blagovremeno omogući da svoje vrline dograđuje, vremenom ono postaje vrsni umjetnik ili stručnjak u određenoj oblasti. Dakle, talenat treba školovati…

Likovna sekcija naše škole je ustvari lijepa igra sa djecom gdje dječija mašta postaje živa. Oduševljenje je, a ponekad i nevjerica, kako ovi mali Remmbranti uspijevaju da u raznim tehnikama, svoj dječiji svijet prenesu u likovni oblik.
Sekcija radi od septembra 1993. godine. U to vrijeme, vrijeme kada je čovjeku nedostajalo riječi, kada je vladala tuga, očaj i bol, tadašnji članovi sekcije su radili, stvarali i govorili na svoj način. Njihove riječi su bile likovni radovi (to dokazuju mnoge izložbe u i izvan granica naše zemlje – Njemačka, Španija, Švicarska, Slovenija) i širok krug aktivnosti.
Zajedno sa svojim nastavnikom izradili su i zaštitni znak škole. Uspješno sarađuju sa članovima ostalih sekcija, a naročito sa Novinarskom sekcijom gdje u „TREM“-u prezentiraju svoja umjetnička djela. Broj članova je svake školske godine promjenljiv. Radi se jednom sedmično, po 2 sata. Polaznici sekcije imaju širok krug izbora tehnike: ugljen, tempere, akvarel, suhi postel, glina, plastelin, ulje na platnu…
Djeca se upoznaju i sa drugim vidovima likovne umjetnosti kao što su: kiparstvo, slikarstvo, grafika, dizajn i fotografija… Učenici redovno učestvuju na likovnim konkursima koji se realizuju na nivou osnovnih škola, ali i širom Bosne i Hercegovine te i izvan granica naše zemlje i postižu zapažene rezultate. Redovno posjećuju izložbe i sl. manifestacije…

Za rad i stvaralaštvo sekcije zadužen je nastavnik Likovne kulture, Smajil Ćar.
Tek kasnije, kad oni najuporniji svoj svijet mašte izraze slikarskim jezikom, znaćemo ko je od njih istinski umjetnik.

Ekološka sekcija

Cilj sekcije je:
Edukacija učenika o važnosti očuvanja životne sredine, primjena naučenog kroz daljnji tok školovanja, podizanje nivoa kulture življenja u užoj i široj društvenoj sredini, razvijanje osjećaja za zdravo okruženje i estetska osjećanja.

Zadaci sekcije su:
Razvijanjem radnih te higijenske navika, uz edukativni program, cilj je uticati na poboljšanje nivoa kulture u užoj i široj društvenoj zajednici. Razvijanje i podsticanje kreativnosti, razvijanje odnosa poštovanja prema sopstvenom i tuđem radu, razvijanje svijesti kod učenika da je njihovo mjesto u očuvanju prirode veoma bitno.

Ekološka sekcija obavlja svoje aktivnosti kroz sledeće oblike rada:
U svojim radionicama ekološka sekcija:
•obilježava ekološke datume i izrađuje eko panoe koje izlaže u prostorijama škole
• izrada tematskih radova (godišnja doba )
• uređivanje i postavljanje izložbi
• projekti
• ekološki izleti i posjete muzeju
• rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog i zoološkog materijala
• stalno održavanje i uređenje kabineta biologije
• rad u školskom dvorištu
• učešće u pošumljavanju ogoljelih površina
• referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima
•njega biljaka u školskim prostorijama

Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada, koji se pravi na početku školske godine, a realizira kroz 70 školskih sati.

Sportska sekcija

U sklopu sportske sekcije realizuje se program preventivne, korektivne i razvojne gimnastike s elementima rekreacije, sporta kao i ritma i pokreta kroz različite vrste igre. Sekcija je namjenjena učenicima prvog razreda.

Voditelj sekcije je Sanela Delić.

Informatička sekcija

Informatička sekcija održava se svakog  petka u periodu od 12:30 – 14:30h.

Plan i program sekcije sastoji se od nekoliko oblasti:

 • Operativni sistemi – instalacija, podešavanje, korištenje
 • MS Office – korištenje aplikacija
 • Računarske mreže, internet, elektronska pošta
 • Programiranje
 • Multimedija i webdesign.

Učenici informatičke sekcije naše škole ostvarili su u proteklim godinama izvanredne rezultate na takmičenjima svih nivoa.

Voditelj informatičke sekcije  je nastavnik Adnan Šehić.

Saobraćajna sekcija

Ciljevi i zadaci saobraćajne sekcije su da učenici savladaju pravila saobraćaja, saobraćaj pješaka, bicikla te saobraćajne znakove sa kojima se svakodnevno susrećemo s obzirom na činjenicu da prema podacima Ujedinjenih nacija godišnje u svijetu u saobraćajnim nesrećama strada oko 15 miliona djece do 14 godina starosti od toga oko 500 000 smrtno. To su podaci koji nas opominju i podsjećaju na opasnost koja stalno vreba, protiv koje se trebamo, ali i možemo boriti.  Voditelj sekcije je Abdulah Maslić.


http://edukus.org/saobracajna-sekcija-bihamk-testovi

http://edukus.org/skolska-saobracajna-patrola

Sekcija iz hemije - IX razred

Hemičar – proučava sastav svega što postoji, nevidljive sile koje djeluju u prirodi i promjene koje se događaju.

Uz hemičara možemo da otkrijemo zakonitosti hemije i provjerimo ih baš kao što to rade naučnici.

Upoznati se sa tridesetak zanimljivih i uzbudljivih hemijskih eksperimenata.

Eksperiment u hemiji je  središnji nastavni element.

Kod učenika – potrebno je razvijati navike i ponašanja koja su korisna za očuvanje životne sredine „zelena hemija“.

Maria Sklodovska Curie – doznati više o njenom životu i otkrićima.

Znanje iz hemije VIII i IX razreda – treba da bude kvalitetna osnova za dalje srednjoškolsko obrazovanje, studiranje zdravstvenih struka, veterinarskih, poljoprivrednih… do frizerskog zanata i obrade metala.

Na časovima sekcije, stavljati učenika u fokus nastavnog procesa i nastavnikovu autonomiju u radu, na taj način podržavamo kurikularnu reformu i aktivno uključenje i provođenje iste…

Put realizacije časova sekcije iz hemije neće biti lagan, ali će biti zanimljiv i edukativan, kreativan i dugo očekivani izazov u obnovljenom kabinetu naše škole. Voditelj sekcije – Nermana Kurteš – Jelašković.

Radio Trem

Radio “Trem“ krenuo je sa radom 2003. godine, u mjesecu oktobru. Ekipu čine dva stalna člana-voditelji(Amna Mujić & Zerina Kalamujić), te saradnici čiji broj je svake šk. godine promjenljiv. Posredstvom radioemisija edukativnog, zabavnog i informativnog karaktera obilježavaju se značajne godišnjice, a učenici i uposlenici se informišu o najznačajnijim događanjima u školi, ali i izvan škole.
Također, cilj Radio“Trem“-a je i da se zabave učenici te da im se uljepša boravak u školi, jer se za vrijeme velikih odmora redovno pušta muzika po njihovim željama kao i da se popularišu i promovišu uspjesi učenika i nastavnika, aktivnosti sekcija te da učenici otkriju svoju kreativnost, dodatno se opismene i pripreme, ne samo za novinarski poziv, već i za budućnost.
Radijski program čuje se u svim učionicama. Mladim voditeljima u odabiru tema pomaže Hidajeta Mujić, koja je organizator i pokretač radija, a u kreiranju emisija uključeni su i svi učenici dajući svoje prijedloge, sugestije i ideje…
Pioniri, koji su dali veliki doprinos u razvitku Radio „Trem“-a, su Džana Čohadžić, Amanda Bešić i Ena Mesihović.

Likovna sekcija - niži razredi

LIKOVNA SEKCIJA (III i IV razred)

CILJ I ZADACI LIKOVNE SEKCIJE:

• Njegovanje prirodnih sklonosti za likovni jezik i njegovo postepeno obogaćivanje, te razvoj psihofizičkih sposobnosti djeteta;
• Prožimanje spontanog i misaonog likovnog izraza djeteta;
• Upoznavanje materijala i tehnika,te savlađivanje korištenja pribora i primjena tehnika rada;
• Razvijanje sposobnosti za vrednovanje likovnih radova djece i analiza djela likovnih umjetnosti;

U nastavnom konceptu LIKOVNA SEKCIJA se nalazi između likovne pismenosti i kreativnosti. Ona ističe likovni jezik ili formu, o sadržajima malo govori, ali se podrazumijeva da sadržaji u „crtežu“ teme i motivi su: predmeti, prostori, pojave, događaji i doživljaji iz učenikove sredine, prirode, društva, nauke, tehnike i umjetnosti, sadržaji koji proizlaze iz korelacije sa jezičko-umjetničkim i prirodno-matematičkim područjem, iz života i rada učenika, prožeto s naučnim pogledom na svijet.
Časovi likovne sekcije dobivaju široke izražajne mogućnosti, a sadržaji postaju bogatiji, zbog čega u sebi nose kako komponente odgoja tako i komponente obrazovanja.
U zavisnosti od tematskog sadržaja i likovne forme određuju se likovna područja rada, koja, s mnogobrojnim tehnikama, naizmjenično se upotrebljavaju individualno i grupno.


Voditelji sekcije:
Mediha Pašić i Anka Brajković

MATEMATIČKA SEKCIJA ''ZABAVNA MATEMATIKA'' za učenike petih razreda

Matematička sekcija ”Zabavna matematika” za učenike petih razreda organizovana je u školskoj 2016/2017. godini.
Sekcija je namijenjena učenicima koji su savladali programske sadržaje matematike u redovnoj nastavi i pokazuju posebne sklonosti i interese za matematiku. Realizira se jedan sat sedmično, četvrtkom od 17,00 h do 18,00 h  i omogućava svakom učeniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima i interesima. Sekciju pohađa 20 učenika.

Rad na časovima se ne svodi samo na rješavanje složenijih zadataka već je usmjeren na dodatno razvijanje matematičkih sposobnosti, matematičkog mišljenja, sposobnosti logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro poznatih činjenica, zaključivanja, stvaranja i iznošenja novih ideja.

Neke od aktivnosti na matematičkoj sekciji su:

-Rješavanje logičkih problema
-Detektivske i zagonetne priče
-Logički problemi, problemi u slici i brojevima
-Tangrami
– Lugram
-Logičke slagalice
-Zabavna matematika
-Matematičke zgode i nezgode
-Logički rebusi
-Labirinti
-Sastavljanje i rastavljanje figura
-Mozgalice sa makazama, crtanjem, palidrvcima, …

Pored osnovnih nastavnih sredstava i pomagala (tabla, kreda, geometrijski pribor, razni modeli, grafoskop, projektor i sl.) koristi se i ICT tehnologiju (ICT – informacijsko komunikacijska tehnologija).
Voditelji sekcije su učiteljice Sanela Mujezinović i Admira Salić-Čano

MALI ŠAHISTI

Mali šahisti je nova sekcija u našoj školi. Namijenjena je za učenike prvog razreda.Igrajući šah prvenstvo ćete slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno. Šah potiče kreativnost, analitičke sposobnosti, donošenje odluka, koncentraciju.Igrajući šah igrači se potiču na razmišljanje i  povećava se sposobnost rješavanja problema. Igra nas uči planirati i predviđati kao malo koja druga društvena igra.

Voditelj sekcije je Đelila Šahić.

Filmska sekcija

Filmska sekcija radi od 1997. godine i do sada je napravila puno video-zapisa, prigodnih video-materijala, nekoliko desetina kratkih filmova. Od svih uradaka po obimu najznačajniji su bili filmovi koji su pravljeni povodom dviju obljetnica – 2008. deset godina od useljenja u novu školsku zgradu, te onaj posljednji iz aprila 2014, godine kojim je obilježena 30-godišnjica od osnutka škole. Članovi sekcije su učestvovali i na mnogim smotrama filmskog stvaralaštva učenika osnovnih škola. 2006-e godine organizovali smo i Reviju filmova učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo. Sekciju vodi nastavnik b/h/s jezika Siniša Čolić.

Novinarska sekcija

Novinarska sekcija u našoj školi ima dugu tradiciju. Ona podstiče razvijanje učeničke mašte, kreativnosti i originalnosti; osposobljava učenike za primjenu različitih stilova i tehnika pisanja; proširuje znanje o jeziku i jezičkoj kulturi. Učenici pokazuju veliko interesovanje za pismeno i usmeno izražavanje. Najveći zadatak ove sekcije je osmišljavanje i uređivanje školskog časopisa.

Sekcija prve pomoći

Ukazati prvu pomoć na mjestu nesretnog slučaja je moralna i humana obaveza. Nezgode se dešavaju u svakodnevnom životu i mjesto događaja se ne može predvidjeti. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili bolesnih. Učenici osmih razreda naučene vještine i znanja predstavljaju simulirajući povrede na manekenima i tako obučavaju učenike sedmih razreda. Ovakav rad je kod djece povećao zainteresovanost za učenjem i ovladavanjem vještinama.Uz želju da pruže prvu pomoć, njihova teoretska znanja i praktična uvježbanost spasit će nečiji život. Nastavnik, instruktor i voditelj sekcije je Hidajeta Trhulj.

Muzička sekcija

Muzička sekcija naše škole osnovana je sada već davne 1993. godine prema interesovanju učenika. Na ovim časovima se podstiče kreativnost u svim muzičkim aktivnostima. Sekcija ima za cilj podršku promocije i afirmacije nadarenih učenika. Ova sekcija se također bavi i problemima koji se javljaju nepoznavanjem muzičke kulture. Osim edukativnih aktivnosti, učenicima je omogućeno da se druže čime se razvija osjećaj pripadnosti i zajedništva, afirmišu se, a poneki pronalaze i životna opredjeljenja i usmjerenja.

Muzička sekcija se sastoji od Velikog hora od VI-IX razreda i Orkestra.  Muzička sekcija ne stvara talente već nastoji organizovati ambijent u kojem se talenti mogu realizovati kroz ispoljavanje i nadogradnju afiniteta za muzičku kreativnost te usmjeravanje ka sticanju znanja i umjeća. Sekciju karakteriše i činjenica da budući da se radi o umjetnosti, učenici imaju pravo da biraju kompozicije koje će biti obrađivane i tako sami učestvuju u koordiniranju sekcije što omogućava da se bave upravo onom muzikom koju vole.

Članovi sekcije redovno učestvuju na muzičkim manifestacijama koji se realizuju na nivou Oćine i Kantona, te postižu rezultate. Na časovima orkestra učenici mogu učiti svirati razne instrumente kao što su instrumenti Orffovog instrumentarija, ksilofon, klavir, gitara, bubanj, blok flauta. Sekciji mogu pristupiti svi učenici koji vole muziku, ples, umjetnost. Za rad ove sekcije zadužena je nastavnica Katarina Puketa.

Tehnička sekcija

U doba kada se naglasak u odgojno obrazovnom procesu, još uvijek, stavlja na kognitivno i afektivno područje, aktivnosti u kojima se potiče praktična primjena znanja su ono što krasi Tehničku sekciju.

Tehnička sekcija naše škole broji 30 članova a voditelji sekcije su nastavnice Hajra Kadrić i Hurija Nalo. Sekcija se odvija u otvorenom terminu dostupnom svim učenicima.

Prva i važna lekcija sekcije je zaštita na radu a sa alatima i materijalima se upoznajemo kroz praktični dio gdje članovi osmisle projekat, rade na njemu i primjenjuju naučeno. Izvode se razne djelatnosti vezane za drvo, elektrotehniku, mehatroniku.

Kada u školi dođe do nekih popravaka i tehničkih poblema sekcija ih uspješno savladava a uređenje enterijera i eksterijera škole nam predstavlja posebno zadovoljstvo.

Dramsko-recitatorska sekcija

Dramsko-recitatorska sekcija je mjesto na kojem ,igrajući se , stvaramo nešto novo , glumimo , imitiramo , recitujemo … Zajedno kreiramo tekstove koji nam služe kao osnova u našoj „igri“.
Stvaramo i oživljavamo različite likove : ljude iz naše tradicije, osobe koje susrećemo u svakodnevnom životu , likove iz književnih djela…

Učestvujemo na školskim priredbama , uglavnom izvodimo neki igrokaz ili recitujemo pjesme koje ponekad i sami pišemo. U našem radu koristimo i rekvizite : perike, šminku, neobičnu garderobu, zapravo sve ono što nam je neophodno kako bismo bili što uvjerljiviji i zabavniji.
Voditelj sekcije : nastavnica , Amna Imamović.

Kulturna i prirodna baština

Voditelji sekcije: Suad potur

Sekcija „Kulturna i prirodna baština“ ima za cilj približiti učenicima najznačajnie kulturno i prirodno naslijeđe naše zemlje sa posebnim osvrtom na područje Sarajeva.

Na temu prirodno naslijeđe učenici u saradnji sa nastavnicima prave plakate nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine i multimedijalne prezentacije prirodnih ljepota.

Sekcija aktivno učestvuje u obilježavanju značajnih datuma iz historije Bosne i Hercegovine kao što su Dan državnosti BiH, Dan nezavisnosti BiH, Dan škole, kao i važnih datuma vezanih za grad Sarajevo (6. April, prvi tramvaj, osnivanje grada, olimpijske igre, prodor Eugena Savojskog).

Pored važnih historijskih datuma sekcija je uključena i u obilježavanje vjerskih praznika svih konfesija.

Sekcija u svom programu posjećuje objekte kulture u gradu Sarajevu kao što su muzeji, mostovi, zgrade itd. iz svih perioda historije Sarajeva.

Pored ovih posjeta sekcija izvodi i terensku nastavu po gradovima Bosne i Hercegovine u cilju upoznavanja objekata prirodnog i kulturnog naslijeđa naše zemlje.

Muzička igraonica

Muzička igraonica je sekcija u kojoj djeca imaju priliku da upoznaju sve elemente koji čine dječije stvaralaštvo.
Pored muzičkih igara, pjevanja i sviranja, brojalica, djeca na ovoj sekciji su imala priliku da se izražavaju slobodno kroz pokret, dramatizaciju, glumu i likovno stvaralaštvo.
Putem igre koja je na ovoj sekciji glavni pokretač svih aktivnosti djeca su imala priliku da razvijaju svoju kognitivne, emocionalne i socijalne vještine.
Iskustva različitih autora, suradnja sa kolegama, lično iskustvo su pomogli da ova sekcija bude interdisciplinarnog karaktera.

Voditelj sekcije: Enisa Terović

Čuvari tradicije

Pored porodice i škola ima ulogu da prenosi tradiciju sa generacije na generaciju.
To je i cilj sekcije Čuvari tradicije V-razreda!
Sekcija radi od septembra 1993.godine.Vrijeme puno bola,patnje,tuge ali i želje za optimizmom,uspjehom i kreativnim radom.Sa svojom nastavnicom vrijedno su radili i imali
zanimljive izložbe praktičnih radova.Pletenje,heklanje,keranje,tkanje bosanskih ćilima,krojenje i šivenje igračaka,kuhinjskih kecelja pa sve do izrade nakita,kutije za nakit –slika,ikebana i još mnogo toga…Predstavnicima Donatorskih organizacija iz Francuske i Švicarske poklonjeni su učenički radovi uz znak pažnje i zahvalnosti za pomoć našoj školi.
Uspješno sarađujemo sa ostalim sekcijama a naročito sa tehničkom sekcijom.Radimo tokom cijele školske godine u masovnom odzivu đaka i svesrdne pomoći njihovih roditelja.
Svi moramo cijeniti i ne zaboravljati svoje,poštovati ono što pripada drugima,a zajedno sačuvati sva dobra kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Za kontinuiran i kreativan rad sekcije zadužena je prof. Kulture življena Nermana Kurteš-Jelašković.

Pružanje prve medicinske pomoći

Sekcija Pružanja prve medicinske pomoći se bavi osnovama pružanja prve pomoći kao i realističkim prikazom povreda, stanja, oboljenja ali i situacija sa kojima se možemo susresti u svakodnevnom životu.

Sekcija se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela gradiva koji zahtijevaju angažman učenika prilikom izvođenja niza tematskih jedinica.

Cilj je da se korištenjem interaktivnih principa nastave ovladaju vještine ukazivanja prve pomoći, sa naglaskom na oblast osnovne životne podrške .

 • spašavanje života

 • sprječavanje nastanka trajnih posljedica

 • otklanjanje uzroka koji ugrožavaju život povrijeđenih i oboljelih osoba

 • vraćanje unesrećenih lica u život, njihovo zbrinjavanje, obezbjeđivanje optimalnog transporta itd.

 • razvijanje učeničke svijesti o značaju i humanosti pružanja prve pomoći

 • upoznavanje učenika sa radom organizacija koje učestvuju u programu pružanja prve pomoći (organizacija Crvenog krsta)

 • demonstrativni prikaz naučenog

 • učešće na takmičenjima

Sekcija Prve pomoću aktivno učestvuje na Općinskim takmičenjima koja se realizuje u organizaciji Crvenog kriza općine Novi Grad Sarajevo, na kojima je pokazala izvanredne rezultate.

Voditelj sekcije je nastavnica biologije Indira Dokara

Dopunska/dodatna nastava

U školskoj 2023/2024. godini organizirana je dodatna nastava iz predmeta:

 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Matematika
 • Fizika

 

Sportski uspjesi naših učenika

Poštovani,

veliki broj naših učenika su članovi raznih sportskih klubova gdje postižu zapažene rezultate, koje ćemo objavljivati na ovoj stranici. Dosadašnje prikupljene rezultate možete pogledati ovdje.

Plesna sekcija

Sekcija "Zaboravljene igre"

Plesna sekcija  okuplja učenike od II. do IV. razreda . Učenici se jednom sedmično druže, plešu i stvaraju nove plesne koreografije za školske priredbe . Kroz plesne pokrete i muziku djeca se opuštaju i uživaju  nakon učenja u školi i kod kuće.  

 Cilj programa plesne sekcije je razvoj motoričkih sposobnosti, koordinacije pokreta, orjentacije ,ravnoteže, osećaja za ritam i sinhronizaciju pokreta. 

“ Plešite iz srca i volite svoju muziku ,a u zamjenu publika će zavoljeti vas. “ – Maria Tallchief 

Voditelj sekcije  

Svjetlana Kvrgić

Od ove školske godine sekcija „Zaboravljene igre“ će se realizovati za učenike prvih razreda. Sekcija ima za cilj da učenici kroz različite individualne i grupne igre kod učenika podstiču i razvijaju vještine spretnosti, brzine, okretnosti, koordinacije pokreta, razvijanje pažnje i koncentracije i timskog rada sa posebnim naglaskom na druženje i sticanje novih prijateljstava.
Zaboravljene igre koje će se realizovati u okviru ove sekcije su: „Igranje lastiša-gume“, „Care, care gospodare“, „Ledene kraljice“, „Klikera“, „Školice“, „Čepića“, „Žmire“ itd. Učenike ćemo podsjećati na vremena kada su ove igre bile veoma rasprostranjene i djeca su ih se rado igrala.                                      

Voditelj sekcije je Amra Mešanović.