Školske sekcije

Vannastavne aktivnosti obuhvataju različite aktivnosti učenika u školi i organizaciji škole izvan programa redovne nastave, gdje učenici mogu proširiti svoja interesovanja. Slobodnijom organizacijom, planskim izvođenjem i raznovrsnijim sadržajima vannastavnih aktivnosti zadovoljavaju se posebne sklonosti i interesovanja učenika, te su integralni dio odgojno-obrazovnog rada škole.

Zadaci i programski sadržaji vannastavnih aktivnosti utvrđuju se Godišnjim programom rada škole, a ostvaruju se putem sekcija i klubova.

Učešće učenika u ovim aktivnostima je na dobrovoljnoj osnovi.

O terminima izvođenja vannastavnih aktivnosti učenici se dogovaraju sa voditeljem sekcije ili kluba, pri čemu se vodi računa o opterećenosti učenika u toku jednog nastavnog dana ili sedmice.

Preporuka roditeljima:
Uključite svoju djecu u vannastavne aktivnosti kao i dodatnu nastavu iz predmeta koji se izvode u školi kako bi vaša djeca pronašla svoj put i razvijala se u pozitivnu društvenu ličnost.

U našoj školi postoje sljedeće sekcije:

 • Recitatorska sekcija
 • Literarna sekcija
 • Likovna sekcija (razredna i predmetna nastava) 
 • Ekološka sekcija (razredna i predmetna nastava)
 • Sekcija prve pomoći
 • Muzička sekcija
 • Muzička igraonica
 • Sportska sekcija
 • Tehnička sekcija
 • Informatička sekcija
 • Dramsko-recitatorska sekcija
 • Saobraćajna sekcija/ Školska saobraćajna patrola
 • Mali glumci
 • Novinarska sekcija
 • Radio TREM
 • Klub malih čitača
 • Lutkarska sekcija
 • Plesna sekcija
 • Folklor (razredna i predmetna nastava)
 • Prva pomoć / NUS
 • Kreativni rukotvorci
 • Sportska sekcija (I razred)
 • Zaboravljene igre (I razred)
 • Streljaštvo
 • Mali informatičari
 • Robotika

Kreativni rukotvorci

Kreativni rukotvorci je sekcija namijenjena učenicima od drugog do petog razreda.

Cilj ove sekcije je poticati učenike na razvijanje novih kreativnih vještina.

Izrađivat ćemo razne predmete koji mogu imati primjenu u svakodnevnom životu, ali i poslužiti kao dekoracija.

Članovi kreativnih rukotvoraca će dati svoj doprinos učešćem na školskim bazarima kao i kroz obilježavanje bitnih datuma u našoj školi.

Dobro došli su svi učenici koji vole crtati, slikati, šiti, plesti, kuhati…

 

Voditelj sekcije Alma Feriz

Likovna sekcija

Urođeni smisao (talenat) za oblikovanjem, djeca naslijede po rođenju, ali talenat po sebi ne znači ništa, vremenom se urođeni smisao izgubi, zakržlja i ako se djetetu blagovremeno omogući da svoje vrline dograđuje, vremenom ono postaje vrsni umjetnik ili stručnjak u određenoj oblasti. Dakle, talenat treba školovati…

Likovna sekcija naše škole je ustvari lijepa igra sa djecom gdje dječija mašta postaje živa. Oduševljenje je, a ponekad i nevjerica, kako ovi mali Remmbranti uspijevaju da u raznim tehnikama, svoj dječiji svijet prenesu u likovni oblik.
Sekcija radi od septembra 1993. godine. U to vrijeme, vrijeme kada je čovjeku nedostajalo riječi, kada je vladala tuga, očaj i bol, tadašnji članovi sekcije su radili, stvarali i govorili na svoj način. Njihove riječi su bile likovni radovi (to dokazuju mnoge izložbe u i izvan granica naše zemlje – Njemačka, Španija, Švicarska, Slovenija) i širok krug aktivnosti.
Zajedno sa svojim nastavnikom izradili su i zaštitni znak škole. Uspješno sarađuju sa članovima ostalih sekcija, a naročito sa Novinarskom sekcijom gdje u „TREM“-u prezentiraju svoja umjetnička djela. Broj članova je svake školske godine promjenljiv. Radi se jednom sedmično, po 2 sata. Polaznici sekcije imaju širok krug izbora tehnike: ugljen, tempere, akvarel, suhi postel, glina, plastelin, ulje na platnu…
Djeca se upoznaju i sa drugim vidovima likovne umjetnosti kao što su: kiparstvo, slikarstvo, grafika, dizajn i fotografija… Učenici redovno učestvuju na likovnim konkursima koji se realizuju na nivou osnovnih škola, ali i širom Bosne i Hercegovine te i izvan granica naše zemlje i postižu zapažene rezultate. Redovno posjećuju izložbe i sl. manifestacije…

Za rad i stvaralaštvo sekcije zadužen je nastavnik Likovne kulture, Smajil Ćar.
Tek kasnije, kad oni najuporniji svoj svijet mašte izraze slikarskim jezikom, znaćemo ko je od njih istinski umjetnik.

Ekološka sekcija

Cilj sekcije je:
Edukacija učenika o važnosti očuvanja životne sredine, primjena naučenog kroz daljnji tok školovanja, podizanje nivoa kulture življenja u užoj i široj društvenoj sredini, razvijanje osjećaja za zdravo okruženje i estetska osjećanja.

Zadaci sekcije su:
Razvijanjem radnih te higijenske navika, uz edukativni program, cilj je uticati na poboljšanje nivoa kulture u užoj i široj društvenoj zajednici. Razvijanje i podsticanje kreativnosti, razvijanje odnosa poštovanja prema sopstvenom i tuđem radu, razvijanje svijesti kod učenika da je njihovo mjesto u očuvanju prirode veoma bitno.

Ekološka sekcija obavlja svoje aktivnosti kroz sledeće oblike rada:
U svojim radionicama ekološka sekcija:
•obilježava ekološke datume i izrađuje eko panoe koje izlaže u prostorijama škole
• izrada tematskih radova (godišnja doba )
• uređivanje i postavljanje izložbi
• projekti
• ekološki izleti i posjete muzeju
• rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog i zoološkog materijala
• stalno održavanje i uređenje kabineta biologije
• rad u školskom dvorištu
• učešće u pošumljavanju ogoljelih površina
• referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima
•njega biljaka u školskim prostorijama

Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada, koji se pravi na početku školske godine, a realizira kroz 70 školskih sati.

Voditelj sekcije: Nermina Filipović

Sportska sekcija

U sklopu sportske sekcije realizuje se program preventivne, korektivne i razvojne gimnastike s elementima rekreacije, sporta kao i ritma i pokreta kroz različite vrste igre. Sekcija je namjenjena učenicima prvog razreda.

Voditelj sekcije je Sanela Delić.

Informatička sekcija

Informatička sekcija održava se svakog  petka u periodu od 12:30 – 14:30h.

Plan i program sekcije sastoji se od nekoliko oblasti:

 • Operativni sistemi – instalacija, podešavanje, korištenje
 • MS Office – korištenje aplikacija
 • Računarske mreže, internet, elektronska pošta
 • Programiranje
 • Multimedija i webdesign.

Učenici informatičke sekcije naše škole ostvarili su u proteklim godinama izvanredne rezultate na takmičenjima svih nivoa.

Voditelj informatičke sekcije  je nastavnik Adnan Šehić.

Saobraćajna sekcija

Ciljevi i zadaci saobraćajne sekcije su da učenici savladaju pravila saobraćaja, saobraćaj pješaka, bicikla te saobraćajne znakove sa kojima se svakodnevno susrećemo s obzirom na činjenicu da prema podacima Ujedinjenih nacija godišnje u svijetu u saobraćajnim nesrećama strada oko 15 miliona djece do 14 godina starosti od toga oko 500 000 smrtno. To su podaci koji nas opominju i podsjećaju na opasnost koja stalno vreba, protiv koje se trebamo, ali i možemo boriti.  Voditelj sekcije je Abdulah Maslić.


http://edukus.org/saobracajna-sekcija-bihamk-testovi

http://edukus.org/skolska-saobracajna-patrola

Radio Trem

Radio Trem je sekcija koja u našoj školi ima dugogodišnju tradiciju od 2003.godine.
Interesantnim I zanimljivim sadržajem imamo za cilj upoznati učenike I uposlenike škole o najznačajnijim događajima u školi i izvan nje.
Članovi sekcije mogu biti svi učenici naše škole koji žele da svojim kreativnim idejama ispune periode velikog odmora zanimljivim sadržajem i popularnim muzičkim hitovima.
Ovo je sekcija za sve koji žele naučiti osnove radio komunikacije.
Voditelj sekcije: Mehić Danijela u saradnji sa bibliotekarkom Hidajetom Mujić

Likovna sekcija - niži razredi

 

CILJ I ZADACI LIKOVNE SEKCIJE:

• Njegovanje prirodnih sklonosti za likovni jezik i njegovo postepeno obogaćivanje, te razvoj psihofizičkih sposobnosti djeteta;
• Prožimanje spontanog i misaonog likovnog izraza djeteta;
• Upoznavanje materijala i tehnika,te savlađivanje korištenja pribora i primjena tehnika rada;
• Razvijanje sposobnosti za vrednovanje likovnih radova djece i analiza djela likovnih umjetnosti;

U nastavnom konceptu LIKOVNA SEKCIJA se nalazi između likovne pismenosti i kreativnosti. Ona ističe likovni jezik ili formu, o sadržajima malo govori, ali se podrazumijeva da sadržaji u „crtežu“ teme i motivi su: predmeti, prostori, pojave, događaji i doživljaji iz učenikove sredine, prirode, društva, nauke, tehnike i umjetnosti, sadržaji koji proizlaze iz korelacije sa jezičko-umjetničkim i prirodno-matematičkim područjem, iz života i rada učenika, prožeto s naučnim pogledom na svijet.
Časovi likovne sekcije dobivaju široke izražajne mogućnosti, a sadržaji postaju bogatiji, zbog čega u sebi nose kako komponente odgoja tako i komponente obrazovanja.
U zavisnosti od tematskog sadržaja i likovne forme određuju se likovna područja rada, koja, s mnogobrojnim tehnikama, naizmjenično se upotrebljavaju individualno i grupno.

Voditelj sekcije:
Anka Brajković

Mali ekolozi

Ekološka sekcija – Mali ekolozi je namijenjena uzrastu učenika od drugog do petog razreda. Cilj ove sekcije je upoznati učenike o značaju zaštite životne sredine, razvijati i njegovati ljubav prema prirodi, prema našoj planeti Zemlji i razvijati potrebu za njeno očuvanje.

Rad sekcije se ogleda u realizaciji različitih aktivnosti tokom godine i obilježavanju ekoloških datuma (uređivanju prostora, izložbama, izradi praktičnih radova, recikliranju…).

Voditelj sekcije je učiteljica Admira Salić-Čano.

Novinarska sekcija

Novinarska sekcija u našoj školi ima dugu tradiciju. Ona podstiče razvijanje učeničke mašte, kreativnosti i originalnosti; osposobljava učenike za primjenu različitih stilova i tehnika pisanja; proširuje znanje o jeziku i jezičkoj kulturi. Učenici pokazuju veliko interesovanje za pismeno i usmeno izražavanje. Najveći zadatak ove sekcije je osmišljavanje i uređivanje školskog časopisa.

Voditelj sekcije: Edina Rašljanin

Sekcija prve pomoći

Ukazati prvu pomoć na mjestu nesretnog slučaja je moralna i humana obaveza. Nezgode se dešavaju u svakodnevnom životu i mjesto događaja se ne može predvidjeti. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili bolesnih. Učenici osmih razreda naučene vještine i znanja predstavljaju simulirajući povrede na manekenima i tako obučavaju učenike sedmih razreda. Ovakav rad je kod djece povećao zainteresovanost za učenjem i ovladavanjem vještinama.Uz želju da pruže prvu pomoć, njihova teoretska znanja i praktična uvježbanost spasit će nečiji život. Nastavnik, instruktor i voditelj sekcije je Hidajeta Trhulj.

Muzička sekcija

Muzička sekcija naše škole osnovana je sada već davne 1993. godine prema interesovanju učenika. Na ovim časovima se podstiče kreativnost u svim muzičkim aktivnostima. Sekcija ima za cilj podršku promocije i afirmacije nadarenih učenika. Ova sekcija se također bavi i problemima koji se javljaju nepoznavanjem muzičke kulture. Osim edukativnih aktivnosti, učenicima je omogućeno da se druže čime se razvija osjećaj pripadnosti i zajedništva, afirmišu se, a poneki pronalaze i životna opredjeljenja i usmjerenja.

Muzička sekcija se sastoji od Velikog hora od VI-IX razreda i Orkestra.  Muzička sekcija ne stvara talente već nastoji organizovati ambijent u kojem se talenti mogu realizovati kroz ispoljavanje i nadogradnju afiniteta za muzičku kreativnost te usmjeravanje ka sticanju znanja i umjeća. Sekciju karakteriše i činjenica da budući da se radi o umjetnosti, učenici imaju pravo da biraju kompozicije koje će biti obrađivane i tako sami učestvuju u koordiniranju sekcije što omogućava da se bave upravo onom muzikom koju vole.

Članovi sekcije redovno učestvuju na muzičkim manifestacijama koji se realizuju na nivou Oćine i Kantona, te postižu rezultate. Na časovima orkestra učenici mogu učiti svirati razne instrumente kao što su instrumenti Orffovog instrumentarija, ksilofon, klavir, gitara, bubanj, blok flauta. Sekciji mogu pristupiti svi učenici koji vole muziku, ples, umjetnost. Za rad ove sekcije zadužena je nastavnica Katarina Puketa.

Tehnička sekcija

U doba kada se naglasak u odgojno obrazovnom procesu, još uvijek, stavlja na kognitivno i afektivno područje, aktivnosti u kojima se potiče praktična primjena znanja su ono što krasi Tehničku sekciju.

Tehnička sekcija naše škole broji 30 članova a voditelj sekcije je nastavnica Hajra Kadrić. Sekcija se odvija u otvorenom terminu dostupnom svim učenicima.

Prva i važna lekcija sekcije je zaštita na radu a sa alatima i materijalima se upoznajemo kroz praktični dio gdje članovi osmisle projekat, rade na njemu i primjenjuju naučeno. Izvode se razne djelatnosti vezane za drvo, elektrotehniku, mehatroniku.

Kada u školi dođe do nekih popravaka i tehničkih poblema sekcija ih uspješno savladava a uređenje enterijera i eksterijera škole nam predstavlja posebno zadovoljstvo.

Dramsko-recitatorska sekcija

Dramsko-recitatorska sekcija je mjesto na kojem ,igrajući se , stvaramo nešto novo , glumimo , imitiramo , recitujemo … Zajedno kreiramo tekstove koji nam služe kao osnova u našoj „igri“.
Stvaramo i oživljavamo različite likove : ljude iz naše tradicije, osobe koje susrećemo u svakodnevnom životu , likove iz književnih djela…

Učestvujemo na školskim priredbama , uglavnom izvodimo neki igrokaz ili recitujemo pjesme koje ponekad i sami pišemo. U našem radu koristimo i rekvizite : perike, šminku, neobičnu garderobu, zapravo sve ono što nam je neophodno kako bismo bili što uvjerljiviji i zabavniji.
Voditelj sekcije : nastavnica, Amna Imamović.

Muzička igraonica

Muzička igraonica je sekcija u kojoj djeca imaju priliku da upoznaju sve elemente koji čine dječije stvaralaštvo.
Pored muzičkih igara, pjevanja i sviranja, brojalica, djeca na ovoj sekciji su imala priliku da se izražavaju slobodno kroz pokret, dramatizaciju, glumu i likovno stvaralaštvo.
Putem igre koja je na ovoj sekciji glavni pokretač svih aktivnosti djeca su imala priliku da razvijaju svoju kognitivne, emocionalne i socijalne vještine.
Iskustva različitih autora, suradnja sa kolegama, lično iskustvo su pomogli da ova sekcija bude interdisciplinarnog karaktera.

Voditelj sekcije: Enisa Terović

Pružanje prve medicinske pomoći

Sekcija Pružanja prve medicinske pomoći se bavi osnovama pružanja prve pomoći kao i realističkim prikazom povreda, stanja, oboljenja ali i situacija sa kojima se možemo susresti u svakodnevnom životu.

Sekcija se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela gradiva koji zahtijevaju angažman učenika prilikom izvođenja niza tematskih jedinica.

Cilj je da se korištenjem interaktivnih principa nastave ovladaju vještine ukazivanja prve pomoći, sa naglaskom na oblast osnovne životne podrške .

 • spašavanje života

 • sprječavanje nastanka trajnih posljedica

 • otklanjanje uzroka koji ugrožavaju život povrijeđenih i oboljelih osoba

 • vraćanje unesrećenih lica u život, njihovo zbrinjavanje, obezbjeđivanje optimalnog transporta itd.

 • razvijanje učeničke svijesti o značaju i humanosti pružanja prve pomoći

 • upoznavanje učenika sa radom organizacija koje učestvuju u programu pružanja prve pomoći (organizacija Crvenog krsta)

 • demonstrativni prikaz naučenog

 • učešće na takmičenjima

Sekcija Prve pomoću aktivno učestvuje na Općinskim takmičenjima koja se realizuje u organizaciji Crvenog kriza općine Novi Grad Sarajevo, na kojima je pokazala izvanredne rezultate.

Voditelj sekcije je nastavnica biologije Indira Dokara

Mali informatičari

Cilj sekcije mali informaticari je da ce učenici proširivati stečena znanja i vještine iz informatičke pismenosti kroz korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije.Stečena znanja i vještine će moći primjenjivati u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva,brze i kvalitetnije riješavanje postavljenih zadataka,komunikaciju i zabavu.Sekcija će poticati maštu i kreativnost uz logičko premomišljanje kod učenika kroz individualni,rad u paru i rad u grupi.Predvidene aktivnosti ce poticati samopouzdanje kod učenika,timski rad i saradničko ponašanje u grupi poštujući jedni druge.Jedna od predvidenih aktivnosti je “karte osnaživanja”,koja ima cilj jačanje samopoštenja,slike i objašnjavanja pomažu djeci prepoznati njihove jake osobine,jačanje timskog rada,korištenje usvojenog znanja iz engleskog uz jačanje maternjeg.

Voditelj sekcije: Arnela Borovac-Bekaj

Mali šahisti

Mali šahisti je nova sekcija u našoj školi. Namijenjena je za učenike prvog razreda.Igrajući šah prvenstvo ćete slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno. Šah potiče kreativnost, analitičke sposobnosti, donošenje odluka, koncentraciju.Igrajući šah igrači se potiču na razmišljanje i  povećava se sposobnost rješavanja problema. Igra nas uči planirati i predviđati kao malo koja druga društvena igra.

Voditelj sekcije je Đelila Šahić.

Lutkarska sekcija

Na ovoj sekciji učenici će biti mali kostimografi i izrađivati će kostime za druge sekcije po potrebi. Bitno je naglasiti da će djeca na ovoj sekciji se koristiti raznim materijalima, pa čak i iglom i koncem, pa prema tome treba obratiti paznju na afirmitet, sklonost djece prema ovakvim zadacima. 

Voditelj sekcije: Aida Abdičević

Plesna sekcija

Sekcija "Zaboravljene igre"

Plesna sekcija  okuplja učenike od II. do IV. razreda . Učenici se jednom sedmično druže, plešu i stvaraju nove plesne koreografije za školske priredbe . Kroz plesne pokrete i muziku djeca se opuštaju i uživaju  nakon učenja u školi i kod kuće.  

 Cilj programa plesne sekcije je razvoj motoričkih sposobnosti, koordinacije pokreta, orjentacije ,ravnoteže, osećaja za ritam i sinhronizaciju pokreta. 

“ Plešite iz srca i volite svoju muziku ,a u zamjenu publika će zavoljeti vas. “ – Maria Tallchief 

Voditelj sekcije  

Svjetlana Kvrgić

Od ove školske godine sekcija „Zaboravljene igre“ će se realizovati za učenike prvih razreda. Sekcija ima za cilj da učenici kroz različite individualne i grupne igre kod učenika podstiču i razvijaju vještine spretnosti, brzine, okretnosti, koordinacije pokreta, razvijanje pažnje i koncentracije i timskog rada sa posebnim naglaskom na druženje i sticanje novih prijateljstava.
Zaboravljene igre koje će se realizovati u okviru ove sekcije su: „Igranje lastiša-gume“, „Care, care gospodare“, „Ledene kraljice“, „Klikera“, „Školice“, „Čepića“, „Žmire“ itd. Učenike ćemo podsjećati na vremena kada su ove igre bile veoma rasprostranjene i djeca su ih se rado igrala.                                      

Voditelj sekcije je Amra Mešanović.

Literarna sekcija 

Literarna sekcija (mlađi uzrast  namijenjena je učenicima od drugog do petog razreda.
Članovi sekcije sastaju se jednom sedmično u predviđenom terminu. Rade zajedno, u grupi ili individualno. Čitaju priče i pjesme poznatih dječijih pisaca, zabavljaju se različitim literarnim igrama i tako, kroz igru, bogate riječnik.

Članovi sekcije objavljuju svoja djela na literarnim konkursima i  u školskom časopisu.

Ciljevi literarne sekcije su:

 • razvoj kulture pismenog izražavanja
 • razvoj ljubavi prema pisanoj riječi i interesovanja za pisanje
 • razvoj maštovitosti i kreativnosti
 • slikovitost i jasnost u pisanju.

Aktivnosti ove sekcije usko su povezane i s događajima u našoj školi, kao i u široj zajednici.

Voditelj sekcije je Sanela Mujezinović

Dramsko-recitatorska sekcija

 

Dramsko-recitatorska sekcija, za učenike nižih razreda je mjesto na kojem igrajući se, stvaramo nešto novo, glumimo, imitiramo, recitujemo …

Stvaramo i oživljavamo različite likove: ljude iz naše tradicije, osobe koje susrećemo u svakodnevnom životu, likove iz književnih djela…

Učestvujemo na školskim priredbama, uglavnom izvodimo neki igrokaz ili recitujemo pjesme. U našem radu koristimo i rekvizite: perike, šminku, neobičnu garderobu, zapravo sve ono što nam je neophodno kako bismo bili što uvjerljiviji i zabavniji.

Voditelj sekcije: Lejla Sarić

 

Klub malih čitača

Za roditelje – Sekcija je osmišljena sa željom da zabavi, nasmije, ponekad i zabrine, naljuti, ali prije svega ohrabri djecu da čitajući odabrana djela  uče misliti  i govoriti o onome što  ih okružuje, zbunjuje, tišti, zabrinjava pri tome njegujući univerzalne ljudske vrijednosti mir, saradnju, solidarnost, odgovornost, jednakost, ravnopravnost.

Za učenike – Dođi i doživi još jednu avanturu.

Voditelj sekcije: Staša Vukasović

 

Sportsko streljaštvo

 

Sportsko streljaštvo je u osnovi takmičaarski sport koji razvija umijeće pogađanja pokretnih i nepokretnih meta iz specifičnih  vrsta pušaka. U našoj sekciji učenici vrše gađanje isključivo nepokretne mete. U ovoj sportskoj disciplini nema kontakta, a osoba koja trenira se bori sa svojim granicama i samim sobom. Upravo zato streljaštvo se može ocijeniti kao sport u kojem je psihologija s rezultatom vezana snažnije nego u bilo kojem drugom sportu. 

Kod streljaštva više nego kod drugih sportova se razvija svijest o okolini, poštovanje pravila, odgovornost, koncentracija, smirenost, opreznost, sigurnost, preciznost, disciplina, samokontrola. 

Sportsko streljaštvo jača um i izgrađuje koncentraciju. Živimo u generaciji zasljepljenih ekranima i medijima, tražeći zabavu, i gubeći se u tome. Streljaštvo je mjesto potpunog smirivanja, gdje osluškujemo vlastito tijelo i misli, u potpunom miru. 

Dobro došli! 

Voditelj sekcije:   Suad Potur 

Folklorna sekcija

Folklorna sekcija okuplja učenike koji vole muziku i igru. Cilj sekcije je uvođenje učenika u svijet tradicije i očuvanja kulturne baštine, te međusobno povezivanje učenika kroz ples u školi. Kroz sekciju djeca će naučiti običaje, ples i pjesme Bosne i Hercegovine.
Sekcije se održava jednom sedmično (srijeda, 12:15-13:15h) tokom školske godine gdje učenici uče i vježbaju pokrete i koreografiju različitih kola.
U folklornu sekciju mogu se uključiti učenici od 2. do 5. razreda. Aktivnosti ove sekcije povezane su sa dešavanjima u našoj školi i široj zajednici. Škola posjeduje narodnu nošnju za učenike.
Svi ste dobro došli.
Voditelji folklorne sekcije su: Belma Vujić i Zinada Alić Baftiroski

Dodatna nastava – Njemački jezik 

Osnovni cilj dodatne nastavae je priprema odabranih učenika za takmičenje iz ovog predmeta.

Do kraja školske godine obilježit ćemo sve važnije datume iz historije zemalja njemačkog govornog područja, kao i njihove važne proslave kojima obilježavaju kulturu, te historijsku baštinu i običaje. Cilj sekcije je također osnažiti ulogu njemačkog kao stranog jezika, posebno među mladima, te kroz suradnju sa vijećem učenika promovirati važnost učenja stranih jezika, kao preduvjet za bolju budućnost i bolje mogućnosti daljnjeg školovanja.

“Ko ne poznaje strane jezike, ne poznaje ni vlastiti…” Johann Wolfgan von Goethe

Voditelj: Admir Mujkić

MALI GLUMCI

Sekcija Mali glumci je namijenjena učenicima od drugog do petog razreda.

Gluma ima u životu djece veliku ulogu u području razvoja društvenih vještina. U kratkim igrokazima djeca imaju priliku doživjeti dio života koji inače ne bi doživjela. Jednako važna korist je i razvoj jezika: izgovor i dikcija. Djeca imaju priliku obogatiti svoj rječnik, proširiti raspon pažnje i slušanja drugog, prepoznavati emocionalna stanja, jačati samopouzdanje i samopoštovanje .

Plan i program sekcije koristi glumu kao sredstvo interakcije i kreativnosti. Omogućava učenicima da shvate važnost izgovorene riječi, govor tijela, kako da improvizuju na zadate situacije.

Članovi sekcije učestvuju na školskim priredbama, radio-emisije i smotre koje imaju za cilj obilježavanje bitnih datuma u našoj školi i Općini.

Dobro došli su svi učenici koji vole glumiti, maštati, plesati, biti na sceni…

Voditelj sekcije: Maja Fazlić