STRUČNA SLUŽBA

“Ohrabrite i poduprite svoju djecu jer djeca mogu živjeti prema onome što vjerujete u njih.”

PEDAGOG

Pedagog je najšire profiliran stručni saradnik. Sudjeluje u svim fazama odgojno-obrazovne djelatnosti, od planiranja i programiranja do vrjednovanja rezultata. On sarađuje sa svima onima koji su zaposleni u školi, ponajviše s učiteljima, a onda učenicima i roditeljima. Prati, istražuje i analizira nastavni rad te predlaže načine i sadržaje za unapređivanje i poboljšavanje nastave i odgojno-obrazovnog rada u školi. Šta to tačno znači opisuju neki od zadataka pedagoga:
• administrativni poslovi – razni planovi i programi, izvještaji, dopisi …
• istraživanja, praćenje i analiza odgojno-obrazovnog procesa
• upisi u 1. razred
• izlaganja, predavanja, radionice
• prevencija i stručni tretman neprihvatljivih oblika ponašanja

PSIHOLOG

Školski psiholog je stručnjak koji potiče intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Rad psihologa se usmjerava na pružanje pomoći učenicima da što kvalitetnije razvijaju svoje potencijale, unapređuju i održavaju svoje psihičko zdravlje, imaju kvalitetnije odnose s drugima te da primjereno svojim sposobnostima i interesima donose odluke vezane za nastavak obrazovanja i budućeg zvanja. Uz to, školski psiholog sarađuje s nastavnicima i roditeljima u cilju unapređenja mentalnog zdravlja i očuvanje blagostanja djece
Primjer radnih zadataka školskog psihologa u neposrednom radu s učenicima jest prepoznavanje individualnih potrebe učenika, te, u skladu s time, realizacija individualnih i grupnih savjetovanja.
Školski psiholog također razvija i putem radionica provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja (npr. međuvršnjačkog nasilja), programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti, razvijanje kreativnosti, učenje socijalnih vještina, itd. Ti programi namijenjeni su svim učenicima u školi.

SOCIJALNI RADNIK

Osnovi cilj školskog socijalnog radnika je da svi učenici imaju jednake mogućnosti za rast i razvoj, obrazovanje i zaštitu. Zadaci socijalnog radnika u obrazovanju, prvenstveno se ogledaju kroz:
– pomoć učenicima pri učenju, adaptaciji i soscijalizaciji u razredu
– povezuju porodice učenika, školu, te službe, institucije i ostale resurse u lokalnoj zajednici
– provođenje preventivnih programa u školama kako bi spriječili određene probleme i situacije u kojima bi se mogli naći učenici.
– pomaže roditeljima da unaprijede porodične prilike koje utiču na rast i razvoj djeteta.

Zaposlenici

Mina Krkić – Pašić, pedagog

Aida Kuljanović-Mešić, psiholog

Belma Jahić, socijalni radnik

 

 

Kontakt podaci članova Stručne službe

Pedagog: 033/586-650, pedagog@os-sk.edu.ba

Psiholog: 033/586-650, psiholog@os-sk.edu.ba

Socijalni radnik: 033/586-650, socijalni.radnik@os-sk.edu.ba

Radno vrijeme

 Radnim danima od 8:00 do 19:00 sati

Stručna služba pruža podršku učenicima, nastavnicima i roditeljma. Podrška se pruža kroz individualni i grupni savjetodavno-edukativni rad. Sve aktivnosti imaju za cilj stvaranje uslova za zdrav mentalni i fizički razvoj, te socijalnu dobrobit učenika.