Historijat

Škola je osnovana u školskoj 1983/84. godini, godini Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Za vrijeme Olimpijade, služila je za potrebe PRESS-a, a nakon toga je primila i prve đake krajem februara 1984. godine.

Naziv Simon Bolivar, škola je dobila po poznatom borcu za ljudska prava iz Venezuele, po kojem je i gornji Peru dobio ime Bolivija.

Zbog velike populacije mladih ljudi koji su živjeli u Dobrinji, škola je sve do školske 1991/92. godine, imala oko 2000 učenika. Na žalost, na samom početku rata 15.05.1992. godine, škola je zapaljena, a konstantno granatiranje dovelo je do potpunog uništenja školske zgrade.

U takvoj situaciji od strane učitelja, nastavnika i ljudi kojima to nije bila struka, izvodila se improvizirana nastava – tzv. haustorske škole.

Školu je pohadalo 660 učenika, raspoređenih u 66 odjeljenja. Prvi koordinatori za organizaciju nastave su bile gospođa Azra Kujundžić, Brankica Pavlović, i direktorica škole Aida Musić.

6. aprila 1994.godine naziv škole se mijenja i škola dobija ime po poznatom bosansko-hercegovačkom piscu Skenderu Kulenoviću.

Mnogi pojedinci, organizacije i asocijacije, pomagale su nam tokom cijelog rata, a posebno gospoda Carol Mann – profesor historije umjetnosti i predsjednica asocijacije Djeca Bosne iz Pariza. Zahvaljujući svima njima, i njihovom angažmanu, vlada Švicarske, Regija Ill de France i EU su odlučili da zajedno podignu zgradu škole.

10. novembra 1997. godine, počela je izgradnja nove školske zgrade, a prvo školsko zvono oglasilo se već 28. novembra 1998. godine.

Lijepa, moderno opremljena, ugodna za boravak – to je danas OŠ “Skender Kulenović”.