Nastava u našoj školi organizovana je u dvije smjene. Prva smjena počinje u 8:00 sati a druga u 13:30.

Nastavni kalendar

Raspored časova/zvonjenja

Školske sekcije

Vannastavne aktivnosti obuhvataju različite aktivnosti učenika u školi i organizaciji škole izvan programa redovne nastave, gdje učenici mogu proširiti svoja interesovanja. Slobodnijom organizacijom, planskim izvođenjem i raznovrsnijim sadržajima vannastavnih aktivnosti zadovoljavaju se posebne sklonosti i interesovanja učenika, te su integralni dio odgojno-obrazovnog rada škole.

Zadaci i programski sadržaji vannastavnih aktivnosti utvrđuju se Godišnjim programom rada škole, a ostvaruju se putem sekcija i klubova.

Učešće učenika u ovim aktivnostima je na dobrovoljnoj osnovi.

O terminima izvođenja vannastavnih aktivnosti učenici se dogovaraju sa voditeljem sekcije ili kluba, pri čemu se vodi računa o opterećenosti učenika u toku jednog nastavnog dana ili sedmice.

Preporuka roditeljima:
Uključite svoju djecu u vannastavne aktivnosti kao i dodatnu nastavu iz predmeta koji se izvode u školi kako bi vaša djeca pronašla svoj put i razvijala se u pozitivnu društvenu ličnost.

U našoj školi postoje sljedeće sekcije:

 • Ritmička sekcija
 • Filmska sekcija
 • Likovna sekcija za učenike V-ih razreda
 • Ekološka sekcija
 • Sekcija prve pomoći
 • Muzička sekcija
 • Sportska sekcija
 • Tehnička sekcija
 • Informatička sekcija
 • Krojačko-dizajnerska sekcija
 • Dramsko-recitatorska sekcija
 • Saobraćajna sekcija
 • Klub ljubitelja francuskog i njemačkog jezika

Raspored održavanja slobodnih aktivnosti za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovdje.

Ritmička sekcija

Ritmička sekcija okuplja djecu koja vole muziku. Plešimo i igrajmo se zajedno! Budimo kreativni kroz pokret i melodiju! Voditelji sekcije Belma Mujić i Alma Feriz.

Likovna sekcija

Urođeni smisao (talenat) za oblikovanjem, djeca naslijede po rođenju, ali talenat po sebi ne znači ništa, vremenom se urođeni smisao izgubi, zakržlja i ako se djetetu blagovremeno omogući da svoje vrline dograđuje, vremenom ono postaje vrsni umjetnik ili stručnjak u određenoj oblasti. Dakle, talenat treba školovati…

Likovna sekcija naše škole je ustvari lijepa igra sa djecom gdje dječija mašta postaje živa. Oduševljenje je, a ponekad i nevjerica, kako ovi mali Remmbranti uspijevaju da u raznim tehnikama, svoj dječiji svijet prenesu u likovni oblik.
Sekcija radi od septembra 1993. godine. U to vrijeme, vrijeme kada je čovjeku nedostajalo riječi, kada je vladala tuga, očaj i bol, tadašnji članovi sekcije su radili, stvarali i govorili na svoj način. Njihove riječi su bile likovni radovi (to dokazuju mnoge izložbe u i izvan granica naše zemlje – Njemačka, Španija, Švicarska, Slovenija) i širok krug aktivnosti.
Zajedno sa svojim nastavnikom izradili su i zaštitni znak škole. Uspješno sarađuju sa članovima ostalih sekcija, a naročito sa Novinarskom sekcijom gdje u „TREM“-u prezentiraju svoja umjetnička djela. Broj članova je svake školske godine promjenljiv. Radi se jednom sedmično, po 2 sata. Polaznici sekcije imaju širok krug izbora tehnike: ugljen, tempere, akvarel, suhi postel, glina, plastelin, ulje na platnu…
Djeca se upoznaju i sa drugim vidovima likovne umjetnosti kao što su: kiparstvo, slikarstvo, grafika, dizajn i fotografija… Učenici redovno učestvuju na likovnim konkursima koji se realizuju na nivou osnovnih škola, ali i širom Bosne i Hercegovine te i izvan granica naše zemlje i postižu zapažene rezultate. Redovno posjećuju izložbe i sl. manifestacije…

Za rad i stvaralaštvo sekcije zadužen je nastavnik Likovne kulture, Smajil Ćar.
Tek kasnije, kad oni najuporniji svoj svijet mašte izraze slikarskim jezikom, znaćemo ko je od njih istinski umjetnik.

Ekološka sekcija

Cilj sekcije je:
Edukacija učenika o važnosti očuvanja životne sredine, primjena naučenog kroz daljnji tok školovanja, podizanje nivoa kulture življenja u užoj i široj društvenoj sredini, razvijanje osjećaja za zdravo okruženje i estetska osjećanja.

Zadaci sekcije su:
Razvijanjem radnih te higijenske navika, uz edukativni program, cilj je uticati na poboljšanje nivoa kulture u užoj i široj društvenoj zajednici. Razvijanje i podsticanje kreativnosti, razvijanje odnosa poštovanja prema sopstvenom i tuđem radu, razvijanje svijesti kod učenika da je njihovo mjesto u očuvanju prirode veoma bitno.

Ekološka sekcija obavlja svoje aktivnosti kroz sledeće oblike rada:
U svojim radionicama ekološka sekcija:
•obilježava ekološke datume i izrađuje eko panoe koje izlaže u prostorijama škole
• izrada tematskih radova (godišnja doba )
• uređivanje i postavljanje izložbi
• projekti
• ekološki izleti i posjete muzeju
• rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog i zoološkog materijala
• stalno održavanje i uređenje kabineta biologije
• rad u školskom dvorištu
• učešće u pošumljavanju ogoljelih površina
• referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima
•njega biljaka u školskim prostorijama

Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada, koji se pravi na početku školske godine, a realizira kroz 70 školskih sati.

Sportska sekcija

U sklopu sportske sekcije realizuju se programi preventivne, korektivne i razvojne gimnastike s elementima rekreacije, sporta kao i ritma i pokreta kroz različite vrste latino-američkih kao i standardnih plesova. Sekcija je namjenjena učenicima mlađeg školskog uzrasta. Voditelji sekcije su Staša Dedić i Halid Letić.

Informatička sekcija

Informatička sekcija održava se svakog četvrtka u periodu od 17:00 – 18:30h.

Plan i program sekcije sastoji se od nekoliko oblasti:

 • Operativni sistemi – instalacija, podešavanje, korištenje
 • MS Office – korištenje aplikacija
 • Računarske mreže, internet, elektronska pošta
 • Programiranje
 • Multimedija i webdesign.

Učenici informatičke sekcije naše škole ostvarili su u proteklim godinama izvanredne rezultate na takmičenjima svih nivoa.

Voditelj informatičke sekcije  je nastavnik Adnan Šehić.

Saobraćajna sekcija

Ciljevi i zadaci saobraćajne sekcije su da učenici savladaju pravila saobraćaja, saobraćaj pješaka, bicikla te saobraćajne znakove sa kojima se svakodnevno susrećemo s obzirom na činjenicu da prema podacima Ujedinjenih nacija godišnje u svijetu u saobraćajnim nesrećama strada oko 15 miliona djece do 14 godina starosti od toga oko 500 000 smrtno. To su podaci koji nas opominju i podsjećaju na opasnost koja stalno vreba, protiv koje se trebamo, ali i možemo boriti.  Voditelj sekcije je Abdulah Maslić.


http://edukus.org/saobracajna-sekcija-bihamk-testovi

http://edukus.org/skolska-saobracajna-patrola

Klub ljubitelja francuskog jezika

Ove školske godine u planu je da Klub ljubitelja francuskog jezika pohađaju svi zainteresovani učenici različitog uzrasta i jezičkog opredjeljenja, a sa njima će se raditi materija prilagođena njihovim godinama (skečevi, pjesme, igre, ples, kreativno izražavanje kroz sve vidove umjetnosti, a sve preko francuskog, ali i španjolskog jezika s obzirom da je dosta učenika pokazalo interesovanje za isti).

Prijedlog nastavnice Francuskog jezika je da se ove školske godine obrade sljedeći sadržaji:

 • Pjesma „Les passants“ (Prolaznici) i „Je veux“ (Želim), grupa Zaz
 • Igrokaz na francuskom
 • Recitacija na španjolskom i francuskom
 • Te razni panoi, čitanja poezije, gledanje filmova

Uz ove tematske sadržaje, predviđeno je da djeca sve vrijeme slušaju muziku na francuskom i španjolskom jeziku da se igraju društvenih igara koje imamo u kabinetu, da pravimo ukrase od papira, napravimo reljefnu maketu Pariza, te Ajfelov toranj od šibica ili štapića za sladoled. Družit ćemo se, igrati, učiti i uživati!

Termin održavanja sekcije je srijeda od 17:00h

Radio Trem

Radio “Trem“ krenuo je sa radom 2003. godine, u mjesecu oktobru. Ekipu čine dva stalna člana-voditelji(Amna Mujić & Zerina Kalamujić), te saradnici čiji broj je svake šk. godine promjenljiv. Posredstvom radioemisija edukativnog, zabavnog i informativnog karaktera obilježavaju se značajne godišnjice, a učenici i uposlenici se informišu o najznačajnijim događanjima u školi, ali i izvan škole.
Također, cilj Radio“Trem“-a je i da se zabave učenici te da im se uljepša boravak u školi, jer se za vrijeme velikih odmora redovno pušta muzika po njihovim željama kao i da se popularišu i promovišu uspjesi učenika i nastavnika, aktivnosti sekcija te da učenici otkriju svoju kreativnost, dodatno se opismene i pripreme, ne samo za novinarski poziv, već i za budućnost.
Radijski program čuje se u svim učionicama. Mladim voditeljima u odabiru tema pomaže Hidajeta Mujić, koja je organizator i pokretač radija, a u kreiranju emisija uključeni su i svi učenici dajući svoje prijedloge, sugestije i ideje…
Pioniri, koji su dali veliki doprinos u razvitku Radio „Trem“-a, su Džana Čohadžić, Amanda Bešić i Ena Mesihović.

Likovna sekcija - niži razredi

LIKOVNA SEKCIJA (III i IV razred)

CILJ I ZADACI LIKOVNE SEKCIJE:

• Njegovanje prirodnih sklonosti za likovni jezik i njegovo postepeno obogaćivanje, te razvoj psihofizičkih sposobnosti djeteta;
• Prožimanje spontanog i misaonog likovnog izraza djeteta;
• Upoznavanje materijala i tehnika,te savlađivanje korištenja pribora i primjena tehnika rada;
• Razvijanje sposobnosti za vrednovanje likovnih radova djece i analiza djela likovnih umjetnosti;

U nastavnom konceptu LIKOVNA SEKCIJA se nalazi između likovne pismenosti i kreativnosti. Ona ističe likovni jezik ili formu, o sadržajima malo govori, ali se podrazumijeva da sadržaji u „crtežu“ teme i motivi su: predmeti, prostori, pojave, događaji i doživljaji iz učenikove sredine, prirode, društva, nauke, tehnike i umjetnosti, sadržaji koji proizlaze iz korelacije sa jezičko-umjetničkim i prirodno-matematičkim područjem, iz života i rada učenika, prožeto s naučnim pogledom na svijet.
Časovi likovne sekcije dobivaju široke izražajne mogućnosti, a sadržaji postaju bogatiji, zbog čega u sebi nose kako komponente odgoja tako i komponente obrazovanja.
U zavisnosti od tematskog sadržaja i likovne forme određuju se likovna područja rada, koja, s mnogobrojnim tehnikama, naizmjenično se upotrebljavaju individualno i grupno.


Voditelji sekcije:
Mediha Pašić i Anka Brajković

MATEMATIČKA SEKCIJA ''ZABAVNA MATEMATIKA'' za učenike petih razreda

Matematička sekcija ”Zabavna matematika” za učenike petih razreda organizovana je u školskoj 2016/2017. godini.
Sekcija je namijenjena učenicima koji su savladali programske sadržaje matematike u redovnoj nastavi i pokazuju posebne sklonosti i interese za matematiku. Realizira se jedan sat sedmično, četvrtkom od 17,00 h do 18,00 h  i omogućava svakom učeniku da se potpunije razvije prema individualnim sklonostima i interesima. Sekciju pohađa 20 učenika.

Rad na časovima se ne svodi samo na rješavanje složenijih zadataka već je usmjeren na dodatno razvijanje matematičkih sposobnosti, matematičkog mišljenja, sposobnosti logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro poznatih činjenica, zaključivanja, stvaranja i iznošenja novih ideja.

Neke od aktivnosti na matematičkoj sekciji su:

-Rješavanje logičkih problema
-Detektivske i zagonetne priče
-Logički problemi, problemi u slici i brojevima
-Tangrami
– Lugram
-Logičke slagalice
-Zabavna matematika
-Matematičke zgode i nezgode
-Logički rebusi
-Labirinti
-Sastavljanje i rastavljanje figura
-Mozgalice sa makazama, crtanjem, palidrvcima, …

Pored osnovnih nastavnih sredstava i pomagala (tabla, kreda, geometrijski pribor, razni modeli, grafoskop, projektor i sl.) koristi se i ICT tehnologiju (ICT – informacijsko komunikacijska tehnologija).
Voditelji sekcije su učiteljice Sanela Mujezinović i Admira Salić-Čano

Filmska sekcija

Filmska sekcija radi od 1997. godine i do sada je napravila puno video-zapisa, prigodnih video-materijala, nekoliko desetina kratkih filmova. Od svih uradaka po obimu najznačajniji su bili filmovi koji su pravljeni povodom dviju obljetnica – 2008. deset godina od useljenja u novu školsku zgradu, te onaj posljednji iz aprila 2014, godine kojim je obilježena 30-godišnjica od osnutka škole. Članovi sekcije su učestvovali i na mnogim smotrama filmskog stvaralaštva učenika osnovnih škola. 2006-e godine organizovali smo i Reviju filmova učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo. Sekciju vodi nastavnik b/h/s jezika Siniša Čolić.

Novinarska sekcija

Novinarska sekcija u našoj školi ima dugu tradiciju. Ona podstiče razvijanje učeničke mašte, kreativnosti i originalnosti; osposobljava učenike za primjenu različitih stilova i tehnika pisanja; proširuje znanje o jeziku i jezičkoj kulturi. Učenici pokazuju veliko interesovanje za pismeno i usmeno izražavanje. Najveći zadatak ove sekcije je osmišljavanje i uređivanje školskog časopisa.

Sekcija prve pomoći

Ukazati prvu pomoć na mjestu nesretnog slučaja je moralna i humana obaveza. Nezgode se dešavaju u svakodnevnom životu i mjesto događaja se ne može predvidjeti. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili bolesnih. Učenici osmih razreda naučene vještine i znanja predstavljaju simulirajući povrede na manekenima i tako obučavaju učenike sedmih razreda. Ovakav rad je kod djece povećao zainteresovanost za učenjem i ovladavanjem vještinama.Uz želju da pruže prvu pomoć, njihova teoretska znanja i praktična uvježbanost spasit će nečiji život. Nastavnik, instruktor i voditelj sekcije je Hidajeta Trhulj.

Muzička sekcija

Muzička sekcija naše škole osnovana je sada već davne 1993. Godine prema interesovanju učenika. Na ovim časovima se podstiče kreativnost u svim muzičkim aktivnostima. Sadržaj muzičke sekcije zasniva se na proučavanju specifičnih muzičkih epoha (od muzike u prahistoriji do muzike današnjice) uz osvrte na zanimljivosti iz života kompozitora. Također, sekcija ima za cilj podršku promocije i afirmacije nadarenih učenika. Ova sekcija se također bavi i problemima koji se javljaju nepoznavanjem muzičke kulture. Osim edukativnih aktivnosti, učenicima je omogućeno da se druže čime se razvija osjećaj pripadnosti i zajedništva, afirmišu se, a poneki pronalaze i životna opredjeljenja i usmjerenja. Muzička sekcija ne stvara talente već nastoji organizovati ambijent u kojem se talenti mogu realizovati kroz ispoljavanje i nadogradnju afiniteta za muzičku kreativnost te usmjeravanje ka sticanju znanja i umjeća. Sekciju karakteriše i činjenica da budući da se radi o umjetnosti, učenici imaju pravo da biraju kompozicije koje će biti obrađivane i tako sami učestvuju u koordiniranju sekcije i orkestra što omogućava da se bave upravo onom muzikom koju vole. Članovi sekcije redovno učestvuju na muzičkim manifestacijama koji se realizuju na nivou Kantona i postižu zapažene rezultate. Sekciji mogu pristupiti svi učenici koji vole muziku, ples, umjetnost…Za rad i muzičke čarolije ove sekcije zadućena je nastavnica Irena Balint.

Tehnička sekcija

Tehnička sekcija broji 17 učenika od V-VIII razreda. Sekcija radi u otvorenom terminu koji odgovara učenicima. Rad se odvija prema usvojenom planu sekcije koji su učenici predlagali i prihvatili prijedloge i sugestije nastavnika. Tokom rada vršimo odabir i pripremu učenika (ekipe) koji ce ići na opštinsko takmičenje. Na takmičenjima tradicionalno postižu zavidne rezultate. Voditelji tehničke sekcije su nastavnici Hajra Kadrić i Mirela Džindo.

Krojačko-dizajnerska sekcija

Krojačko-dizajnerska sekcija je osmišljena tako da učenici razvijaju zanimanje, sklonost i sposobnost ka aktivnostima malih kućnih radinosti kao što su; vještine ručnog šivanja i prišivanja dugmića, ukrašavanje i kombinovanje odjevnih predmeta, uzimanje krojeva iz modnih časopisa i njihovo preslikavanje na platno kao i sticanje osnova prilikom rukovanja mašinom za šivanje i njenom pravilnom upotrebom kroz vježbu. Kroz dopunske aktivnosti primjenjuje se izrada različitih predmeta od vune, platna, perlica, žice, kartona…a koji imaju određenu primjenu. Sekciju pohađaju učenici starijih razreda. Naučiti šiti nije teško, a može biti itekako od koristi. Voditelj sekcije je Lejla Bećirević.

Dramsko-recitatorska sekcija

Dramsko-recitatorska sekcija je mjesto na kojem ,igrajući se , stvaramo nešto novo , glumimo , imitiramo , recitujemo … Zajedno kreiramo tekstove koji nam služe kao osnova u našoj „igri“.
Stvaramo i oživljavamo različite likove : ljude iz naše tradicije, osobe koje susrećemo u svakodnevnom životu , likove iz književnih djela…

Učestvujemo na školskim priredbama , uglavnom izvodimo neki igrokaz ili recitujemo pjesme koje ponekad i sami pišemo. U našem radu koristimo i rekvizite : perike, šminku, neobičnu garderobu, zapravo sve ono što nam je neophodno kako bismo bili što uvjerljiviji i zabavniji.
Voditelj sekcije : nastavnica , Amna Imamović.

Kulturna i prirodna baština

Voditelji sekcije: Suad potur

Sekcija „Kulturna i prirodna baština“ ima za cilj približiti učenicima najznačajnie kulturno i prirodno naslijeđe naše zemlje sa posebnim osvrtom na područje Sarajeva.

Na temu prirodno naslijeđe učenici u saradnji sa nastavnicima prave plakate nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine i multimedijalne prezentacije prirodnih ljepota.

Sekcija aktivno učestvuje u obilježavanju značajnih datuma iz historije Bosne i Hercegovine kao što su Dan državnosti BiH, Dan nezavisnosti BiH, Dan škole, kao i važnih datuma vezanih za grad Sarajevo (6. April, prvi tramvaj, osnivanje grada, olimpijske igre, prodor Eugena Savojskog).

Pored važnih historijskih datuma sekcija je uključena i u obilježavanje vjerskih praznika svih konfesija.

Sekcija u svom programu posjećuje objekte kulture u gradu Sarajevu kao što su muzeji, mostovi, zgrade itd. iz svih perioda historije Sarajeva.

Pored ovih posjeta sekcija izvodi i terensku nastavu po gradovima Bosne i Hercegovine u cilju upoznavanja objekata prirodnog i kulturnog naslijeđa naše zemlje.

Muzička igraonica

Muzička igraonica je sekcija u kojoj djeca imaju priliku da upoznaju sve elemente koji čine dječije stvaralaštvo.
Pored muzičkih igara, pjevanja i sviranja, brojalica, djeca na ovoj sekciji su imala priliku da se izražavaju slobodno kroz pokret, dramatizaciju, glumu i likovno stvaralaštvo.
Putem igre koja je na ovoj sekciji glavni pokretač svih aktivnosti djeca su imala priliku da razvijaju svoju kognitivne, emocionalne i socijalne vještine.
Iskustva različitih autora, suradnja sa kolegama, lično iskustvo su pomogli da ova sekcija bude interdisciplinarnog karaktera.

Voditelj sekcije: Enisa Terović

Čuvari tradicije

Pored porodice i škola ima ulogu da prenosi tradiciju sa generacije na generaciju.
To je i cilj sekcije Čuvari tradicije V-razreda!
Sekcija radi od septembra 1993.godine.Vrijeme puno bola,patnje,tuge ali i želje za optimizmom,uspjehom i kreativnim radom.Sa svojom nastavnicom vrijedno su radili i imali
zanimljive izložbe praktičnih radova.Pletenje,heklanje,keranje,tkanje bosanskih ćilima,krojenje i šivenje igračaka,kuhinjskih kecelja pa sve do izrade nakita,kutije za nakit –slika,ikebana i još mnogo toga…Predstavnicima Donatorskih organizacija iz Francuske i Švicarske poklonjeni su učenički radovi uz znak pažnje i zahvalnosti za pomoć našoj školi.
Uspješno sarađujemo sa ostalim sekcijama a naročito sa tehničkom sekcijom.Radimo tokom cijele školske godine u masovnom odzivu đaka i svesrdne pomoći njihovih roditelja.
Svi moramo cijeniti i ne zaboravljati svoje,poštovati ono što pripada drugima,a zajedno sačuvati sva dobra kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Za kontinuiran i kreativan rad sekcije zadužena je prof. Kulture življena Nermana Kurteš-Jelašković.

Pružanje prve medicinske pomoći

Osposobljavanje učenika iz osnova pružanja prve medicinske pomoći predstavlja značajnu aktivnost za našu zajednicu jer priprema najmlađe stanovništvo za slučaj prirodnih nesreća, katastrofa,,,,
U okviru sekcije, učenike motivišemo za izučavanje i savladavanje elementarnih znanja u pružanju prve medicinske pomoći. Već dvadeset godina ekipe naše škole uspiješno učestvuju na takmičenjima koje organizuje Crveni križ. Na ovim takmičenjima prezentira se i provjerava stepen stečenog znanja i primjena naučenih vještina. Svi učenici , članovi sekcije spremni su , da pravilno i pravovremeno pruže pomoć, odnosno možda spase ljudski život, omoguće daljnje liječenje ili umanje mogućnost ili stepen invaliditeta.
Voditelj sekcije , Hidajeta Trhulj -profesorica biologije

Dopunska/dodatna nastava

U školskoj 2013/2014. godini organizirana je dodatna nastava iz predmeta:

 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Matematika
 • Fizika

Raspored održavanja dodatne nastave možete vidjeti OVDJE.

Sportski uspjesi naših učenika

Poštovani,

veliki broj naših učenika su članovi raznih sportskih klubova gdje postižu zapažene rezultate, koje ćemo objavljivati na ovoj stranici. Dosadašnje prikupljene rezultate možete pogledati ovdje.

BIBLIOTEKA

Školska biblioteka/čitaonica nalazi se na spratu Škole, prekoputa kabineta za BHS jezik i književnost. To je velika i svijetla prostorija od 84m2 sa fondom knjiga namijenjenih uzrastu od 5 do 15 godina (većinu fonda čini obavezna školska lektira) te fondom stručne literature namijenjene za realizaciju nastavnog procesa i stručno usavršavanje nastavnog osoblja. U sklopu biblioteke je i čitaonica sa 20 mjesta. Korisnici biblioteke/čitaonice su i učenici, ali i nastavnici. Biblioteka /čitaonica je mjesto gdje se realizuju mnoge i različite aktivnosti.

Bibliotečku djelatnost obavlja Hidajeta Mujić, dipl. bibliotekar i nastavnik BHS jezika i književnosti.

Zašto je čitanje knjiga tako važno?
Djeca koja puno čitaju:

 • dobivaju poticaje za govorno i pismeno izražavanje;
 • izgrađuju sistem vrijednosti za prepoznavanje kvalitetne literature;
 • usvajaju etičke vrijednosti;
 • stiču nova znanja i proširuju spoznaje;
 • razvijaju sposobnost koncentracije, pažnje, pamćenja, mišljenja, logičkog zaključivanja;
 • razvijaju kritičko mišljenje;
 • razvijaju maštu;
 • bogate rječnik, razvijaju senzibilitet za ljepotu jezika, upoznaju forme pismenog izražavanja;
 • bogate svoj emocionalni svijet;
 • zanimljivo i korisno provode svoje slobodno vrijeme;

Razika između čitanja i gledanja TV-a
Kreativna angažiranost je razlika između čitanja knjige i gledanja TV-a. Kada gledamo televiziju mi smo pasivne spužve – ništa ne radimo.
Kada čitamo , moramo postati sustvaratelji, zamišljati okruženje u kojem se priča događa, vidjeti izraze lica, primjetiti promjene u glasu. Autor i čitatelj međusobno se “znaju”, sastaju se na mostu riječi.

Biblioteka je mjesto u kojem su sakupljena različita znanja – vi samo morate potražiti ono što vas zanima!

Radno vrijeme

Rad sa korisnicima: 10:00 – 13:00 sati (od ponedjeljka do petka)

Ako je biblioteka zaključana u radno vrijeme, to može značiti sljedeće:

 • bibliotekarka je odsutna zbog stručnog usavršavanja;
 • bibliotekarka je u nastavi (časovi, radionice, projekti);
 • bibliotekarka obavlja administrativne poslove unutar škole (sastanci s direktorom, sekretarom, pedagogom-psihologom, nastavnim i stručnim osobljem, kopiranje materijala i sve drugo što podrazumijeva bibliotečko poslovanje);
 • bibliotekarka je odsutna jer priprema i realizuje radioemisije u Radio “Trem-u“;
 • bibliotekarka je odsutna zbog zdravstvenih razloga;

Molim korisnike da čitaju obavijesti na ulaznim vratima!

Pravila ponašanja

 • Pristojno razgovaramo.
 • Ukoliko je gužva, samo 5 učenika ulazi u biblioteku, a ostali čekaju svoj red ispred vrata.
 • Knjige čuvamo i vraćamo na vrijeme (u roku 2 sedmice od trenutka posudbe).
 • Novu knjigu možemo zadužiti odmah nakon razduživanja predhodne.
 • Učenicima koji ne vraćaju knjige na vrijeme produžuje se rok za zaduživanje novih (u dogovoru s bibliotekarkom).

Knjižni fond

Knjižna građa obuhvata:

 • monografske publikacije (knjige) – 7461 svezaka u vlasništvu Škole/Biblioteke;
 • stručnu literaturu (za nastavnike) – 900 svezaka u vlasništvu Škole/Biblioteke;
 • periodične publikacije (časopisi) – 10 naslova;
 • video-kasete;
 • audio-kasete;
 • CD–ROM materijali;
 • DVD materijali;

Pitanja i odgovori

Kako ću pronaći knjigu koju želim?

Kada uđeš u školsku biblioteku, uočit ćeš određene oznake na policama. Pogledaj šta one znače!

M – Književnost za najmlađe
N – Narodna književnost
D – Dječija književnost
O – Književnost za mlade
I – Igrokazi

Referentna zbirka: enciklopedije, atlasi, rječnici, leksikoni, priručnici


Oštetio/la sam knjigu! Izgubio/la sam knjigu! Šta sada?

Oštećenu knjigu pokaži bibliotekarki. Ako se knjiga može popraviti, bibliotekarka će je popraviti i oprostiti ti (samo prvi put). Ako je knjiga jako oštećena, kupit ćeš novu. Ako si knjigu izgubio, treba kupiti novu, o čemu ćeš se dogovoriti s bibliotekarkom.


Ima li knjiga koje se ne iznose iz Biblioteke?

U biblioteci, na posebnom mjestu, nalaze se enciklopedije, atlasi, leksikoni, rječnici i različiti priručnici koji se zovu referentna zbirka. Takvih knjiga ima samo po jedan primjerak, jako su vrijedne i skupe. Ne čitaju se od stranice do stranice, već samo određeni dijelovi. Njima se može služiti samo u biblioteci i nema potrebe ih odnositi kući.


Kada i kako postati član školske biblioteke?

Pri prvoj posjeti školskoj biblioteci, đaci postaju članovi biblioteke pa sve do završetka osnovnog školovanja ili do prestanka školovanja u našoj školi. Upis je besplatan, a kod upisa učenik dobiva člansku iskaznicu s osobnim podacima.


Šta znači posuditi, a šta vratiti knjigu?

Kada si izabrao/la knjigu, dođi do bibliotekarke s knjigom. Bibliotekarka će na kartonu knjige i kartonu učenika evidentirati datum posudbe.

Vrati knjigu u roku od 14 dana, a ako nisi stigao/la u tom vremenu pročitati knjigu, produži je kod bibliotekarke.

Ako nisi produžio/la knjigu, sljedećih 15 dana nećeš moći podići novu knjigu.

Knjigu vrati neoštećenu kako bi i ostali korisnici mogli pročitati tu knjigu.

Ko s knjigom ode iz biblioteke, a nije se javio bibliotekarki, knjigu nije posudio, već ukrao!

Odjednom se mogu posuditi najviše dvije knjige.

Knjige se posuđuju tokom cijele školske godine, osim za vrijeme zimskog i ljetnog raspusta kada se vrši revizija knjižnog fonda.

Lektira

I razred:

Napomena!
Učenici se uvode u prvu fazu obrade lektire
 

II – razred:

1. Ćopić Branko: JEŽEVA KUĆICA
2. Škrinjarić Sunčana: DUĆAN KOD SVRAKE
3. Hubijar Zehra: MEDIN ROĐENDAN

Napomena!
Tekstovi za zajedničko čitanje, analizu, kao i poticaj
literarnom i drugim vidovima svaralaštva, a u funkciji
pripreme za samostalno čitanje

III – razred:

1. Hadžić Kapidžić Nasiha: PJESME (po izboru)
2. Ešić Šimo: VEZENA TORBICA
3. Hromadžić Ahmet: ZELENA ŠUMA
  (Priče: Ledena gora, Prijatelji, Miš vitez)
4. Femenić Stanislav: IDI PA VIDI

Napomena!
U toku školske godine obraditi četiri djela.

IV – razred:

1. Rorić Ivica Vanja: PLAVI VJETAR
2. Alikadić Bisera: KRALJICA IZ DVORIŠTA
3. Hromadžić Ahmed: PATULJAK IZ ZABORAVLJENE  ZEMLJE
4. Kolodi Karlo: PINOKIO
5. Vrelo ljepote / Stihovi u lektiri /
(izbor iz bosanskohercegovačke poezije za djecu)

Napomena!

 • U toku školske godine obavezno obraditi četiri djela
 • Učenik je pročitao knjigu. Može odgovarati na postavljena pitanja
 • Može sudjelovati u analizi i samostalno govoriti o sadržaju, likovima, poruci.
 • Samostalan/nost u prezentaciji pročitane knjige.
 • Mogućnost poređenja, izvođenje zaključaka

V – razred:

1. Hromadžić Ahmet: PATULJAK VAM PRIČA
2. Dubočanin Alija: TIHA RIJEKA DJETINJSTVA
3. Brlić-Mažuranić Ivana: PRIČE IZ DAVNINE
4. Rodari Giana: PUTOVANJE PLAVE STRIJELE
5. Lovrak Mato: VLAK U SNIJEGU
6. Bekrić Ismet: JESEN U GRADU (izabrane pjesme)      

Napomena!
U toku školske godine obavezno obraditi šest djela.        

VI – razred:

     1. Pilić S.: MRVICE IZ DNEVNOG BORAVKA
     2. Ćopić Branko: ORLOVI RANO LETE
     3. Balog Zvonimir: NEVIDLJIVA IVA
     4. Antić Miroslav: PLAVI ČUPERAK
     5. Isaković Alija: LIJEVE PRIČE
     6. Ivanković Željko: ZVJEZDANGRAD
     7. Latić Džemaludin: SREBRNA ČESMA
     8. Milošević Vladimir: DJECA SU VOJSKA NAJJAČA – izbor
     9. Neslinger K.: KONRAD DIJETE IZ LIMENKE
    10. Defo Danijel: ROBINZON KRUSO
    11. Twain Mark: DOŽIVLJAJI HAKLBERIJA FINA
    12. Mikić Aleksa: SUNČANA OBALA
    13. Hozić Advan: ČUDO OD DJETETA
    14. Pandžo Šukrija: SAMO JOŠ KOSOVI ZVIŽDUĆU
    15. Dubočanin H. Alija: LAĐARSKI PUT
    16. Ivanković Željko: DVA OBLAČKA
    17. Alikadić Bisera: VOZ DO NEBA
    18. Mahmutefendić Kemal: ROMAN O NOVČIĆU

Napomena!
U toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirnih djela, po izboru samih nastavnika od ponuđenih djela, s tim da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati
 

VII – razred:

 1. Dubočanin H. Alija: BROD NA VIDIKU (izbor pripovijedaka)
2. Panžo Šukija: RUKE NA KOSI (izbor priovijedaka)
3. Kulenović Skender: GROMOVO ĐULE
4. Tadijanović Dragutin: SREBRNE SVIRALE (izbor poezije)
5. Bužimski Jelačić Dubravko: SPORSTSKI ŽIVOT LETEĆEG MARTINA
6. Priorac Branka: MATURALAC
7. Raičković Stevan: NA KRAJU GRADA (zbor poezije i proze)
8. Maksimvić Desanka: STREPNJA (izbor poezije)
9. Radanović Nenad: MALI JAN (izbor pripovijedaka)
10. Twain Mark: KRALJEVIĆ I PROSJAK
11. Vajld Oskar: SRETNI PRINC I DRUGE BAJKE
12. Cankar Ivan: CRTICE IZ MOJE MLADOSTI
13. Najt Erih: LESI SE VRAĆA KUĆI
14. Samokovlija, Isak: NOSAČ SAMUEL    

Napomena!
U toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirnih djela,po izboru samih nastavnika od ponuđenih djela, s tim da se za svaku novu školskugodinu izbor djela može mijenjati

VIII – razred:

1. Sijarić Ćamil: ZAPISI O GRADOVIMA
2. Bazdulj Hubjar Nura: RUŽA I i II
3. Bašić H. : IZBOR PRIPOVIJEDAKA
4. Krmpotić V.: PISMA IZ INDIJE
5. Cesarić Dobrivoje.: LIRIKA (izbor pezije)
6. Ćuić Stjepan: PRIPOVIJETKE (izbor)
7. Nušić Branislav: SUMNJIVO LICE (izabrane komedije)
8. Kočić Petar: JAZAVAC PRED SUDOM (izabrane pripovijetke)
9. Jovanović M.Jovanović: BULKE PORED PRUGE
10. Kestner Erih: LETEĆI RAZRED
11. Čehov Anton Pavlović: ŠALA/VIŠNJIK (izbor pripovijedaka i drama)
12. Frank Ana: DNEVNIK ANE FRANK

Napomena!
U toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirnih djela, po izboru samih nastavnika od ponuđenih djela, s tim da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati

IX – razred:

 1. Dizdar Mehedalija Mak: PJESME (izbor)
2. Ibrišimović Nedžad: NEPOZNATI LJUDI (izbor pripovijetki)
3. Sušić Derviš: NEVAKAT
4. Šekspir Vilijam: ROMEO I JULIJA
5. Molijer: TVRDICA
6. Bach Ričard : GALEB DŽONATAN LIVINGSTON
7. Kolar Slavko: BREZA
8. Parun Vesna: PJESME (izbor)
9. Jergović Miljenko: MAMA LEONE (izbor)
10. Andrić Ivo: PRIPOVIJETKE (izbor)
11. Popa Vasko: OČIJU TVOJIH DA NIJE (izbor pjesama)
12. Pavlović R.: PRIPOVIJETKE (izbor)
13. Hemingway Ernest: STARAC I MORE
14. Šimunović Dinko: DUGA, ALKAR

Napomena!
U toku jedne školske godine obraditi 8/9 lektirnih djela, po izboru samih nastavnika od ponuđenih djela, s tim da se za svaku novu školsku godinu izbor djela može mijenjati

Pravilnik o ocjenjivanju