Konkursi – rang liste

0 Comments

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik BHS jezika i književnosti

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik matematike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik informatike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik historije/povijesti

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik muzičke/glazbene kulture

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik osnove tehnike

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Edukator-rehabilitator/defektolog u sastavu Mobilnog tima – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Logoped u sastavu Mobilnog stručnog tima

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Psiholog u sastavu Mobilnog stručnog tima – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Psiholog – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika – I a). 1. – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika – I b). 2). – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto:  Nastavnik engleskog jezika – I c). 1). – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik razredne nastave – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Nastavnik islamske vjeronauke – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Noćni čuvar – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Socijalni radnik – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica – I a). 3). – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica – I a). 4). – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Spremačica – I b). 9). – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Pedagog I a). 2. – revidirana

Konačna rang lista po konkursu za radno mjesto: Asistent u odjeljenju – II. 6). – revidirana