Posjeta institucijama kulture – VII razredi

0 Comments
U skladu sa Programom rada Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad, u četvrtak, 06. 06. 2024. godine učenici VII razreda Osnovne škole “Skender Kulenović” posjetili su Bošnjački institut, Brusa bezistan, Gazi Husrev-begovu biblioteku, Muzej Sarajevskog atentata i Zemaljski muzej. Učenici su u pratnji svojih razrednika i nastavnika: Hajre Kadrić, Adnana Šehića, Seada Dazdarevića, Katarine Pukete, Indire Dokara i Siniše Čolica, te asistenata Vildane Džafić i Anela Bihorca uživali u cjelodnevnim postavkama. Počevši od Bošnjačkom instituta gdje su mogli uživati u umjetničkim djelima bosanskohercegovačkog slikara Mersada Berbera iz ciklusa “Alegorija o Srebrenici“ i “Skenderovi soneti“, muzejskim i drugim znamenitostima koji svjedoče o kulturi, historiji i tradiciji Bošnjaka, ali i drugih naroda Bosne i Hercegovine. Tokom posjete Gazi Husrev-begovoj biblioteci učenici su upoznati da biblioteka raspolaže bogatim fondom sa oko stotinu hiljada bibliotečkih jedinica (rukopisa, štampanih knjiga, različitih dokumenata na orijentalnim i evropskim jezicima). Zanimljiv dio posjete je bilo i kratko predavanje o konzervaciji i restauraciji knjiga.Prilikom posjete Brusa bezistanu učenici su mogli vidjeti stalnu postavku podijeljenu na tri dijela: prahistoriju, antiku i srednji vijek, te vidjeti jednu od najljepših maketa naše Baščarsije, starog dijela grada Sarajeva. Muzej atentata takoder je ponudio svoju stalnu postavku koja govori o austro-ugarskom periodu u Sarajevu i BiH. Bogata građa Zemaljskog muzeja i ovaj put svjedočila je o kulturnom i nacionalnom naslijeđu Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda. Posjetili su odjeljenja: arheologije, etnologije i prirodnih nauka. Ovaj put učenici su imali priliku vidjeti putujuću izložbu pod nazivom Manga Hokusai Manga, odnosno izložbu savremenog japanskog stripa, gdje su se i sami mogli kreativno izraziti cratajući i dodavajući svoje manga elemente.