Posjeta ministrice Naide Hota-Muminović OŠ „Skender Kulenović“ 09.10.2023.

0 Comments
Bila nam je čast i zadovoljstvo ugostiti uvaženu ministricu Naidu Hota- Muminović, te je detaljnije upoznati sa rezultatima i postignućima učenika i uposlenika Osnovne škole „Skender Kulenović“. Prilikom posjete ministrica Naida Hota-Muminović sa saradnicima i direktorica škole Elvedina Begić obišle su obnovljene kabinete za fiziku, hemiju i biologiju, učionice, biblioteku i salu i kroz mnogo primjera i drugih realizovanih projekata, kao što je ranija nabavka 16 novih računara i opreme za unapređenje postojećih računara čime je znatno poboljšana računarska oprema škole, posvjedočile kontinuitet izvrsne saradnje Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i Osnovne škole „Skender Kulenović“. Direktorica škole Elvedina Begić je tom prilikom ministrici Naidi Hota-Muminović uručila zahvalnice za uspješnu profesionalnu i prijateljsku saradnju. Jedan od lijepih primjera inkluzije na djelu također je motiv ove posjete, a to je potpisivanje ugovora između direktorice JU OŠ „Skender Kulenović“ i izvođača radova u cilju izgradnje lifta za djecu sa poteškoćama u razvoju. Ukupan iznos realizovanog projekta je 64.500,00 KM, a iznos u potpunosti finansira Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, dok je za izvođenje radova Osnovna škola “Skender Kulenović” samostalno provela postupak javne nabavke. Direktorica se zahvalila Vladi Kantona Sarajevo i ministrici Hota-Muminović što su prepoznali i finansijski podržali projekat JU OŠ „Skender Kulenović“ jer se realizacijom ovog projekta dodatno poboljšava inkluzija koja polazi od pojedinca, ali obuhvata i širu zajednicu koja je spremna uključiti sve svoje mogućnosti i kapacitete kako bi se stvorili uvjeti za optimalan razvoj svih učenika u skladu sa njihovim kompetencijama, individualnim potencijalima, interesovanjima i očekivanim ishodima do ličnog maksimuma. „Najveći izazov inkluzije je upravo taj što se škole trebaju prilagođavati potrebama sve djece, a ne samo one koja se mogu lahko uklopiti u već postojeći sistem“, istakla je direktorica Elvedina Begić.