SARADNJA SA INSTITUCIJAMA U ZAJEDNICI

0 Comments
Naša škola ostvaruje kontinuiranu saradnju sa institucijama u zajednici. Dana 06.03.2023.godine održane su dvije aktivnosti, za učenike VI razreda, u saradnji sa predstavnicima PU Novi Grad i Porodičnim savjetovalištem. Realizirane su dvije teme – „Lopov uvijek bude otkriven“- PU Novi Grad, – „Ljutnja-kako se ohladiti“ – Porodično savjetovalište Ove aktivnosti su usmjerene na osnaživanje povjerenja učenika u institucije sistema, prevenciju krivičnih djela, kao i učenje vještina kontrole emocija.